CHÓR PARAFIALNY

"Śpiewaj Panu!!!"

Parafialny zespół chóru w Leśnej Podlaskiej

Na równinach podlaskiej ziemi, w pobliżu wschodniej granicy naszego kraju, nieomal na styku trzech województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, jest położona niewielka miejscowość Leśna Podlaska. Zainteresowania tą małą miejscowością pojawiły się wraz ze zjawieniem się Cudownego Kamiennego Obrazu z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Miejscowa ludność i nawiedzający to miejsce pielgrzymi zaczęli doznawać cudów i otrzymywać szczególne łaski. Kult Maryjny szybko się rozwijał, toteż w roku 1695 powstała parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Apostołów Piotra i Pawła. Losy parafii były ściśle związane z historią naszego narodu i ojczyzny. Zabory, wojny, prześladowania burzyły i unicestwiały pragnienia i dążenia miejscowej ludności do oddawania należnej czci Matce Bożej Leśniańskiej. Po II wojnie światowej zmiany ustrojowe i nieprzychylność ówczesnych władz, również nie sprzyjały rozwojowi kultu religijnego. Mimo to zaczęły tworzyć się grupy świeckich, pragnące ożywić życie religijne w parafii. W tym też czasie podjęto próbę zorganizowania chóru parafialnego. W roku 1947/48 przybył do Leśnej o. Jerzy Tomziński, jako przeor leśniańskiego klasztoru. To właśnie On w latach 1947-1949 zorganizował pierwszy powojenny chór. Był to chór męski, złożony z około 24 osób. Dyrygenturę i prowadzenie przejął ówczesny organista Pan Tomasz Jędrych. Chór ten, przy zmianach władz zakonnych i niesprzyjających formach ustrojowych, w lepszej lub słabszej kondycji przetrwał do lat 60-tych. Po koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej w roku 1963, władze zakonne dokonały kolejnej zmiany przeora. Został nim o. Wawrzyniec Kościelecki. Uzdolniony muzycznie i wokalistycznie założył nowy chór mieszany, składający się z około 30 osób i przejął jego prowadzenie. Taki układ trwał do 1966 roku. Po upływie kadencji przeora o.Wawrzyńca i dokonanych zmianach w tym zakresie, opiekę nad chórem i jego prowadzenie przejął nowy młody organista Pan Stanisław Gawłowski. Chór pod jego prowadzeniem trwał do początku lat 80-tych. Pan Gawłowski założył rodzinę i wyjechał z Leśnej Podlaskiej. Od tego czasu organiści byli niestabilni i dojeżdżający. Nie było systematycznych prób i odpowiedniego nastawienia do utrzymania chóru, w związku z czym wielu odeszło. Pozostało około 10 osób najbardziej wytrwałych i zaangażowanych emocjonalnie. Przed zbliżającym się jubileuszem 300-lecia Zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej w roku 1983, z tą garstką ludzi rozpoczął pracę dojeżdżający organista z Białej Podlaskiej wraz z nabywającym praktyki Panem Romanem Makarskim. Uczył pieśni maryjnych i eucharystycznych, by na uroczystościach jubileuszowych mogły wystąpić skoordynowane, połączone chóry z Leśnej Podlaskiej i Białej Podlaskiej. Po jubileuszu, zatrudniony na stałe Pan Makarski jako niedoświadczony organista nie był w stanie odbudować upadającego chóru. I tak zespół w kilkuosobowym składzie przetrwał do zatrudnienia nowego organisty, którym był Pan Mieczysław Wadowski, pracujący w parafii Leśna Podlaska od 1988r. do dnia dzisiejszego. Pan Wadowski przygotowany teoretycznie i praktycznie, uzdolniony muzycznie, a nade wszystko z pasją i odpowiedzialnością wobec podjętych obowiązków, rozpoczął realizowanie postawionych przez siebie zadań, jakimi było odbudowanie chóru i rozbudowanie istniejącego już w nienajgorszej kondycji zespołu orkiestry dętej. Kierowany podpowiedziami innych osób, jako że nie znał miejscowych ludzi, chodził od domu do domu, nakłaniał i zachęcał osoby z predyspozycjami do śpiewu w chórze czy grania w orkiestrze, do przyjścia na próbę i włączenia się w parafialne zespoły muzyczne. Pokorą, łagodnym usposobieniem, pociągał ludzi i wkrótce wprowadził kilka osób do orkiestry i założył jakby od podstaw czterogłosowy chór mieszany, do którego zebrał około 30 osób. Członkowie zespołu, to amatorzy, którzy w przeważającej mierze czytania nut i śpiewu uczą się na próbach. Przekrój wiekowy obejmuje różne pokolenia, od najstarszego Józefa Pietruczuka, który swoje śpiewanie rozpoczął w chórze męskim na początku lat 50-tych, poprzez ludzi średniego wieku, młodych a nawet jeszcze uczących się. Pochodzą z różnych środowisk i reprezentują różne zawody. Są to: nauczyciele, rolnicy, bankowcy, renciści, emeryci, służba medyczna, pracujący w zakładach usługowych, sprzedawcy i inni. Na śpiewanie przychodzą również małżonkowie: Teresa i Henryk Wachowiec, Agata i Dariusz Klimiuk, Zofia i Tadeusz Wasiluk, wcześniej Genowefa i Józef Pietruczuk. Zespoły muzyczne, zarówno chór jak i orkiestra złożone są z ludzi, dla których muzyka i śpiew są ważnym elementem ich życia. Czasem jest to kontynuacja tradycji rodzinnych, czasem przy zetknięciu się z zespołem ujawniają się niewykorzystane talenty, zamiłowania i znajdują czas na rozwijanie swoich pasji.

     W swoim czasie był przeprowadzany wywiad przez redaktora Radia Podlasie. Należało odpowiedzieć na pytanie: „ Jak znalazłam/znalazłem się w zespole chóru?”. A oto jedna z odpowiedzi: ”Kiedy przed Jubileuszem 300-lecia Zjawienia Cudownego Obrazu M.B.Leśniańskiej powiększono liczbę członków chóru, zaproponowano mi, abym włączyła się do tego zespołu. Początkowo wydawało mi się to niemożliwe. Jak to pogodzić? praca zawodowa, dom, obowiązki rodzinne, po prostu brak czasu. Jednak po zastanowieniu się doszłam do wniosku, że i ja powinnam dać coś z siebie, aby uczcić Matkę Bożą, że to jest moim moralnym obowiązkiem. I tak z pewną dozą niepewności, poszłam pierwszy raz na próbę chóru. No i stało się. Połknęłam bakcyla. Śpiew na głosy i ja w tym. Podobało mi się. Z wyjściem na następne spotkanie nie miałam już problemów. Wiedziałam, że muszę tam być i tak układałam swoje obowiązki, że wszystko dało się pogodzić. Kiedy patrzę na to z odległej perspektywy, to niektóre momenty wydają mi się nawet zabawne, bo na początku, jak powiedziałam mężowi, że mam zamiar włączyć się do zespołu chóru, był bardzo przeciwny. Jak to sobie wyobrażasz, skąd weźmiesz na to czas, mówił.   A na przestrzeni tych kilkunastu lat, zdarzało się niejednokrotnie, że kiedy nie mogłam wykonać w określonym czasie jakiejś pracy domowej i musiałabym zrezygnować z pójścia na szczególnie ważną próbę, albo na jakiś okolicznościowy ważny śpiew chóru, to mąż dobrowolnie przejmował moje obowiązki. Teraz uczy nas wspaniały organista, który bardzo taktownie potrafi nam uświadomić, że nasz śpiew to modlitwa, że nasz wysiłek nie idzie na marne, bo czynimy to chwałę Bożą. Swoją niespożytą energią i cierpliwością mobilizuje nas i zachęca do wysiłku, a poczuciem humoru i pogodą ducha wprowadza miły nastrój. W zespole jesteśmy sobie wszyscy bardzo bliscy, tworzymy jakby rodzinę. Teraz gdybym musiała zrezygnować z jakiś ważnych powodów z uczestnictwa w tym zespole byłoby mi bardzo przykro”.   I tak jest do dziś. Atmosfera w zespole jest miła, nawiązują się przyjaźnie. Relacje między organistą a uczestnikami chóru są również przyjazne, nacechowane wyrozumiałością i wzajemną życzliwością. Na próbach Pan Mieczysław, w odruchu ludzkiej wyrozumiałości, w ramach odprężenia pozwala nam na „pogadanie”, żarty, podzielenie się przeżyciami lub przekazanie wiadomości.   Przynależność do chóru, to nie tylko obowiązek chodzenia na próby, żmudne ćwiczenia i wielokrotne śpiewanie tych samych pieśni do wydobycia właściwych tonów, ale także radość przebywania wśród szanujących się wzajemnie ludzi , to rozwój duchowy i intelektualny, to możliwość dzielenia się dobrem, jakim Bóg nas obdarza, ale każdego inaczej. Śpiewając pieśni religijne można odnaleźć w nich niejako własne słowa, którymi pragnie się Boga uwielbiać, przebłagać czy prosić o potrzebne łaski, składać dziękczynienie.

W repertuarze śpiewanych przez chór pieśni, znajdują się utwory na różne okazje, uroczystości i okresy liturgiczne. Są to pieśni adwentowe, kolędy, pieśni Wielkopostne, Wielkanocne, Eucharystyczne, Maryjne, psalmy i inne a także na okoliczność ślubu, pogrzebu oraz toasty. Chór korzysta z różnych opracowań, ale zdecydowana większość to opracowania Pana Wadowskiego aktualnego organisty. Opracowane i wyćwiczone pieśni są śpiewane w różnych okresach roku liturgicznego, a także w czasie obchodzonych w parafii jubileuszy, odpustów i innych uroczystości.   I tak:

  • W roku 1983 obchodzono uroczyście Jubileusz 300-lecia Zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej z udziałem kilkunastu biskupów, ponad 300 kapłanów i ponad 200 tysięcy wiernych.
  • W roku 1995 Jubileusz 300-lecia istnienia parafii obchodzono również przy udziale wielu biskupów, kapłanów i wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów. Uroczystość tę zaszczycił swoja obecnością kardynał Józef Glemp Prymas Polski.
  • W roku 2002 obchodzono 75 rocznicę sprowadzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej z Łomży.

W parafii uroczyście obchodzone są różne święta, czy wydarzenia takie jak: prymicje, zjazdy nauczycieli, kombatantów czy inne okoliczności. We wszystkich uroczystościach biorą udział zespoły muzyczne chór i orkiestra, wzbogacając oprawę liturgiczną. Ponadto chór śpiewa w każdą niedzielę na mszy świętej o godzinie 9:30, oraz bierze udział w uroczystościach rodzinnych swoich członków: jubileuszach, ślubach, pogrzebach. Jubileusze 50-lecia małżeństwa obchodziły następujące pary: Waleria i Józef Trukawka, Marianna i Bronisław Romaniuk (członek orkiestry), Helena i Tadeusz Suchoccy, Halina i Zenon Andrzejuk. W roku 2010 wieloletni członkowie chóru zostali uhonorowani dyplomem ze słowami uznania, które złożył o.przeor Jan Tyburczy.

Dzieci członków chóru zawierały związki małżeńskie. Są to następujące osoby: Jerzy Huczek, Iwona Huczek, Anna Huczek, Andrzej Bartoszuk, Beata, Mirosław Huczko, Andrzej Suchocki, Katarzyna, Anna Sawtyruk, Agnieszka Klimiuk, Robert Wachowiec, Maria Wadowska.

Następujące członkowie chóru wstępowały w związki małżeńskie: Kasia Sawczuk, Ewa Kałan, Iza Szymula.

Chór żegnał odchodzących do wieczności członków uczestnicząc we mszach św. pogrzebowych następujących osób: Genowefy Pietruczuk, Marianny Romaniuk, Adolfa Marczuka, Leokadii Iczkowskiej, Walerii Trukawka, Tadeusza Klimiuka. Chór uczestniczy również w pogrzebach członków rodzin.

Zespół chóru bierze udział w Festiwalach Pieśni Maryjnych organizowanych co roku w maju, zdobywając wyróżnienia oraz I i II miejsca. Gościnnie na zaproszenia wyjeżdżał do Brdowa, Woli Gułowskiej, Włodawy, Białej Podlaskiej a także śpiewał w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w Częstochowie. Na oficjalne występy członkowie chóru posiadają stroje ufundowane przez o.Dominika Partykę, przeora klasztoru w Leśnej Podlaskiej. Raz w miesiącu jest odprawiana msza święta w intencji zespołów chóru i orkiestry, a szczególnie za solenizantów z danego miesiąca, których czcimy na próbach śpiewem toastów i składając im życzenia. Zespół spotyka się na próbach w każdy piątek i więcej jeśli zachodzi taka potrzeba. Organizowane są również wspólne spotkania okolicznościowe z racji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, patronki muzyki kościelnej św. Cecylii 22 listopada, przy okazji imienin Pana organisty, a także spotkania rekreacyjno-towarzyskie przy ognisku.

Zespoły muzyczne objęte są zawsze patronatem jednego z miejscowych kapłanów, którego wyznacza o. przeor, albo sam sprawuje nad nimi pieczę. Na przestrzeni omawianego okresu opiekunami byli: o. Jerzy Tomziński, o. Inocenty Wietrzyk, o. Albert Ostatek, o. Wawrzyniec Kościelecki, o. Jan Zelek, o. Ignacy Stankiewicz, o. Jerzy Czekaj, o. Jan Filipek, o. Zbigniew Ptak, o. Franciszek Morgiel, o. Faustyn Muller, o. Marcin Oparcik. Innych nie zdołano ustalić. Staraniem o. Zbigniewa Ptaka zespoły chór i orkiestra nagrały kasetę z kolędami.

Odtwarzając dzieje parafialnego zespołu leśniańskiego chóru można zauważyć, że choć oparte na kanwie wydarzeń religijnych, politycznych czy społecznych, są wpisane w losy osobiste i rodzinne jego członków. Splatają się z szarą, często niełatwą codziennością i są treścią ich życia. Dobro zespołu jest przedkładane nad osobiste upodobania, prawo do wypoczynku, czy inne obowiązki domowe. Podejmowany trud modlitwy, wyrażającej we wspólnym śpiewie chwałę Boga, a w tym Sanktuarium w szczególny sposób oddający cześć Maryi, uświęcony mocą Bożą, daje satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku chrześcijańskiego, a owoce choć niewidoczne dla ludzkiego oka, są ukryte w sercu każdego z jego członków. Kilkudziesięcioletnie trwanie tego zespołu, wśród różnych zawirowań w jego historii , jest świadectwem, że budowano go na mocnych fundamentach wiary, a jego dziedzictwo niech przejmą następne pokolenia.

 

Aktualny skład chóru:

Sopran: Izabela Adamowska, Genowefa Dudek, Barbara Huczek, Agata Klimczuk, Aniela Konkol, Małgorzata Pegza, Teresa Sawtyruk, Krystyna Mitura, Janina Switko, Jadwiga Szymula, Helena Suchocka, Dorota Szwed.

Alt:       Zofia Barotszuk, Ewa Jóźwiak, Leonarda Kacik, Teresa Kosciuczuk, Teresa Połynko, Renata Sikora, Teresa Wachowiec, Marta Wadowska, Danuta Huczko, Zofia Wasiluk.

Tenor:   Zenon Andrzejczuk, Stanisław Dudek, Henryk Wachowiec, Marian Waszczuk, Janusz Wyrzykowski, Tadeusz Wasiluk.

Bas:     Józef Pietruczuk, Dariusz Klimczuk, Jan Kozak, Waldemar Panasiuk, Adam Soldat, Stanisław Szczerba.

Msze św. i różne nabożeństwa ubogacane są pięknym śpiewem leśniańskiego chóru. Obecnie chór śpiewa na Mszy św. o godz. 9.30.

Chór miał wielu przełożonych i opiekunów. Najczęściej chórem kierowali organiści, m. in. Stanisław Gawłoski, Roman Makarski. Obecnie chórem kieruje Mieczysław Wadowski.

 

SPOTKANIA CHÓRU:

 Odbywają się w każdy piątek od godz. 18.00 w salce chóru i orkiestry.

 

Wielkanocne "jajeczko" chóru i orkiestry 2013

 

XVII Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej 2011

 

XVI Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej 2010

 

XV Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej 2009


« powrót
1782321 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms