Legion Maryi

15 lat Legionu w Lesnej Podlaskiej 2016 (zdjęcia)

 

Legion Maryi

 

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.  W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.

Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich.

Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

 

W 2000 roku w parafii leśniańskiej rekolekcje adwentowe głosił ks. Stanisław Zając – wieloletni kierownik duchowy Legionu Maryi w diecezji lubelskiej. W swoich kazaniach nawiązywał do roli apostolstwa świeckich w Kościele, wskazując na wspólnotę jaką jest Legion Maryi. Ówczesny proboszcz parafii O. Marek Kowalski wyraził zgodę na założenie Legionu Maryi w naszej parafii. Pierwsze spotkanie kandydatów do Legionu Maryi odbyło się 24 grudnia 2000r. w Wigilię Bożego Narodzenia. Założycielami LM w Leśnej Podlaskiej była s. Ela Frant i Br. Marian Skowronek – legioniści z Kurii w Lublinie, którzy od 24.12.2000r. do 25.03.2001r w każdą niedzielę prowadzili spotkania legionowe zapoznając kandydatów z zasadami i regułami legionowymi.

ACIES Legionu Maryi 2013

O Maryjo bez grzechu poczęta

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy


módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

Witamy na stronie
Legionu Maryi
Ruchu Apostolstwa Świeckich


W świecie od 1921 roku, w Polsce od lat 80-tych XX wieku. W swoim działaniu Legion Maryi podporządkowany jest i zachowuje wierność Kościołowi i Jego Pasterzom. Służy na zasadach wolontariatu.

 

Słowo Biskupa Romana Marcinkowskiego
opiekuna Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski

 
Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. 

Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary.
Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. To zadanie pełni od 1921 roku, to jest od czasu założenia go przez Sługę Bożego Franciszka Duffa, Irlandczyka.
Są w ojczystym domu tacy, którzy żyją na co dzień w dystansie do Boga, jakby On był nieobecny i nie posiadał żadnego wpływu na ludzkie życie, a nawet przeszkadzał stając na drodze ich szczęścia, rozumianego jedynie w kategoriach czysto ludzkich i ograniczonych do ziemskiego wymiaru.
Legioniści Maryi – Jej czciciele, uczniowie Jezusa – mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały. Aby to uczynić winni wpierw sami żyć uczciwie i po Bożemu.

bp Roman Marcinkowski

 


Struktury organizacja www.legionmaryi.pl

Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród mieszkańców parafii. Natomiast wyrażenie zgody na działalność Legionu Maryi w diecezji leży w gestii ks. bpa Ordynariusza.

Schemat organizacyjny LM przedstawia się następująco.
Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka-kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czterosobowy zarząd. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne, a każdy członek grupy – legionista aktywny – ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu oraz podejmowania czynnej ewangelizacji.
 
Kilka grup parafialnych tworzy radę wyższą, tzw. Kurię, kilka Kurii tworzy Komicjum(pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji). Księdza opiekuna duchowego dla rad LM mianuje Ks. biskup Ordynariusz.
 
Jeżeli w kraju jest kilka komicjów, to jedno z nich, z czasem, uzyskuje status rady wyższej zwanej Regia lub Senat. Rady danego kraju (Komicja lub Regia/Senat) podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concilium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.
 
Oprócz członków aktywnych, bardzo ważną grupą w Legionie są członkowie pomocniczy, wspomagający swoją codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na calym świecie.

 

Przy parafii w Leśnej Podlaskiej  Narodzenia NMP i św. św. Apostołów Piotra i Pawła istnieje  KURIALegionów Maryi, która wchodzi w skład KOMICJUM w Radzyniu Podlaskim. Do KURII Leśnej Podlaskiej należą nastepujące PREZYDIA: z Leśnej Podlaskiej, dwa z Białej Podlaskiej, ze Sfor, Łosic i Łukowce.

 

Spotkania w piątki od godz. 15.30 do 17.00

W każdy I Czwartek Miesiąca od godz. 15.00 do 16.00  adoracja Najśw. Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i kapłanów.

Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach parafialnych.

Wypożyczamy książki i video po każdej mszy św. w niedzielę.

 

Kierownikiem duchowym Legionu Maryji jest od grudnia 2012 roku do  września 2017 roku był o. dr Mieczysław Łacek. Obecnie jest nim o. Czesław Bieleń przybyły z Chorwacji.

 

ACIES Legionu Maryi 2013

 

 

GALERIE

 

 

AUDIO

 

VIDEO

 

LINKI

 

Acies Legionu Maryi 20.04.2013.

 

Kulig Legionu 2013

 

Młodzi w Legionie

 

 

W moim sercu Maryjo

 

Leśna Podlaska

 

 

www.legionmaryi.pl

 

 

Spotkanie Legionistów w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej


ACIES jest największą, coroczną uroczystością Legionu Maryi, podczas której wszyscy członkowie apostolatu ponawiają swoje zawierzenie Maryi, Królowej Legionu. Łacińskie słowo ACIES oznaczające armię w szyku bojowym opisuje uroczystość podczas której legioniści jako jedno zgromadzenie łączą się, aby odnowić swoją przysięgę wierności wobec Maryi, Królowej Legionu, i otrzymać od Niej moc i błogosławieństwo na kolejny rok zmagań z siłami zła. W tym roku, w sobotę 20 kwietnia 2013 r. uroczystość ta odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.20 kwietnia 2013 legioniści należący do Kurii Matki Wiary i Jedności po raz 9 przyjechali do Leśnej Podlaskiej, aby u stóp Cudownego Obrazu ofiarować siebie na służbę Maryi. Centralną część uroczystości stanowiła Msza Św. Głównym celebransem był przeor o. Jan Tyburczy, pozostali koncelebransi to o.Mieczysław Łacek, ks. Dariusz Mioduszewski, ks. Artur Pióro, ks. Jarosław Rękawek; zaś ks. Piotr Oskrobasłużył posługą w konfesjonale.Legionistki z poszczególnych  prezydiów zadbały o właściwą oprawę Mszy świętej – przygotowały czytanie, psalm i modlitwę wiernych oraz ofiarowanie darów. Głównym momentem uroczystości było odnowienie ślubowania. Kładąc rękę na Vexillum, każdy z jej uczestników odnowił swój osobisty akt poświęcenia się Maryi wypowiadając „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo i moja Matko i wszystko, co posiadam jest Twoje”. Aktem jednoczącym wszystkich była wspólna Komunia św., która umocniła duchowo legionistów.


Ostatni punkt programu stanowiło radosne świętowanie przy stołach w klasztornym reflektarzu, gdzie legioniści mogli zacieśniać więzi towarzyskie oraz wymieniać się doświadczeniami pracy apostolskiej. Wcześniejsze przeżycia duchowe oraz kończąca ACIES agapa sprawiły, że wszystkie serca napełniły sie radością i nowym zapałem do pracy apostolskiej i modlitwy. Podczas spotkania panowała miła i życzliwa atmosfera, wszyscy poczuli się jedną, prawdziwą rodziną.

Dzięki Ci, Boże za wspaniałych kapłanów, naszych kierowników duchowych, oddanych całym sercem pracy duszpasterskiej i legionowej. Ileż łask Bożych spływa na nas z podejmowania zadań legionowych, ileż radości i satysfakcji przeżywamy jako żołnierz i obrońcy Maryi! 


Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła i pod przemożną opieką Maryi Niepokalanej, Pośredniczki wszelkich łask zorganizowali się w Legion, aby wspomagać Kościół w walce przeciwko światu i siłom zła.
KURIA LEGIONU MARYI p.w. MATKI WIARY I JEDNOŚCI przy parafii Narodzenia NMP i Św. Ap. Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej skupia Prezydia Legionu Maryi z naszego regionu.

W skład Kurii wchodzą 6 Prezydia Legionu Maryi:

  • Prezydium p.w. Matki Bożej Leśniańskiej z parafii św. Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej z kierownikiem duchowym o.Mieczysławem Łackiem,
  • Prezydium p.w.Matki Bożej Wspomożenie Wiernych z parafii  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach z kierownikiem duchowym ks. Proboszczem Piotrem Oskrobą,
  • Prezydium p.w.Matki Kościoła z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowcach z kierownikiem duchowym ks. Proboszczem Dariuszem Mioduszewskim,
  • Prezydium Matki Bożej Niestającej Pomocy z parafii Trójcy Świętej w Łosicach z kierownikiem duchowym ks. Arturem Pióro,
  • Prezydium p.w. Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z parafii  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z kierownikiem duchowym ks. Jarosławem Rękawkiem
  • Prezydium Matki Bożej Miłosierdzia  z parafii Błogosławionego Honorata z kierownikiem duchowym ks. Łukaszem Borowskim. 

    Kuria liczy w sumie 36członków czynnych i 75 członków wspierających w modlitwie.

 

 


« powrót
1782289 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms