Paulińscy biskupi

Biskupi paulińscy


O. bp Stanisław Dziuba OSPPE

O. bp Stanisław Dziuba OSPPE


Urodził się 27 kwietnia 1960 r. w Radomsku. Jest ordynariuszem diecezji Umzimkulu w RPA. Do Zakonu Paulinów wstąpił 24 sierpnia 1979. Pierwszą profesję zakonną złożył 25 sierpnia 1980 r. W latach 1980-86 kształcił się w Seminarium na Skałce. 21 września 1985 złożył śluby wieczyste. Święcenia diakonatu przyjął 14 grudnia 1985 z rąk bp. Tadeusza Szwagrzyka. 31 maja 1986 przyjął na Jasnej Górze święcenia prezbiteratu z rąk bp. Stanisława Nowaka. Do 1987 był magistrem nowicjatu w Leśniowie, po czym wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 1991 pracował duszpastersko w tzw. Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown. W 1991 wyjechał do pracy duszpasterskiej w diecezji Umzimkulu w RPA. Pełnił tam różne funkcje, m.in. był proboszczem i przełożonym w Centocow, diecezjalnym kierownikiem duchowym Sodalicji Najświętszego Serca, diecezjalnym koordynatorem katechezy. Od 1 maja 2008 piastował stanowisko wikariusza generalnego tej diecezji. Sakry biskupiej udzielił mu 14 marca 2009 r. kardynał Wilfrid Fox Napier OFM, razem z nuncjuszem Jamesem Greenem i biskupem radomskim Zygmuntem Zimowskim.O. bp Columba Macebeth-Green OSPPE

... w przygotowaniu ...O. bp Łukasz Buzun OSPPE

O. bp Łukasz Buzun OSPPE

 

Urodził się 26 lutego 1968 r. w Korycinie. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze złożył profesję wieczystą. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, na Jasnej Górze dnia 8 czerwca 1996 r. Po święceniach został skierowany do klasztoru w Wieruszowie. W 1999 rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r. a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie. 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. W 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie. W lipcu 2006 r. został przeniesiony do klasztoru we Włodawie. Od 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą dyrektora Radia „Jasna Góra” a potem od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru. Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”. Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości. 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Święcenia biskupie z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce Abpa Celestino Migliore przyjął w dniu 16 sierpnia 2014 r. w bazylice jasnogórskiej. Jako dewizę posługiwania biskupiego przyjął słowa: "Ty masz słowa życia wiecznego".


« powrót
1782346 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms