Tablice pamiątkowe

Tablice w kościele:

 • 12.IX.1933: „Jan III Sobieski Król Polski 1629-1696. W 250 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem w ocaleniu chrześcijaństwa od nawałnicy Tureckiej”.

 • 1983: „Pamięci Jana Michałowicza Rodaka z Leśnej bohatera spod Wiednia który złożył u stóp Leśniańskiej Bogarodzicy swój oręż OO. Paulini i żołnierze Rzeczypospolitej w 300-lecie odsieczy Wiedeńskiej 1683-1983”.

 • 1981: „W 250 rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Leśniańskiej Patronką Wojsk Rzeczypospolitej na Kole Generalnym Rycerstwa Polskiego we Lwowie 10 lipca 1731 roku”.

 • Pamięci żołnierzy 1 Brygady Legionów Polskich którzy do tej świątyni przed 65 laty wnieśli polskie orły 1980 Rodacy.

 • Na pamiątkę odnalezienia Cudownego Obrazu Matki Boskiej przez O. Aleksandra Łazińskiego przeora klasztoru OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej w 50 rocznicę Zakon Paulinów i Parafianie 1977.

 • Lipiec 1987 : „Musicie być mocni mocą wiary i nadziej” - Jan Paweł II. Opiekunce Podlasia Matce Bożej Leśniańskiej z hołdem wdzięczności z modlitwą o dalszą opiekę moc i wytrwanie w wierze w piąte pielgrzymowanie do jej Sanktuarium Wiary i Jedności Nauczyciele Leśniańscy Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego 1923-1970.”

 • Cudowny z Leśniańskiej Bogarodzicy ukoronował papieskimi koronami Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 18 VIII 1963 Soli Deo.

 • Padli na polu chwały odpierając z granic Państwa Polskiego pod wodzą z Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920.

 • Kanonierowi 1 Baterii 1 Dyonu 9 Pułku Artylerii Ciężkiej z Białej Podlaskiej poległym w wojnie 1919-1921 Ku chwale Ojczyzny 3 V 1981 Organizator i pierwszy dowódca tej baterii płk. art. Stefan Czernik.

 • W hołdzie Matce Bożej Leśniańskiej Patronce Podlasia i Żołnierzowi Niepodległości pamięci Franciszka Ciborowskiego, ur. 1893 i zm. 1973 żołnierza P.O.W Zastępcy Dowódcy Kompanii Szturmowej w Powstaniu Sejneńskim, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 41 P.P Marszałka Piłsudskiego, oficera ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach”.

 • 1983: „1863 Boże zbaw Polskę 1983. Śp. Weteranom Wojsk Polskich którzy już odeszli do ostatniego raportu na pamiątkę ich żołnierskiego pielgrzymowania do Matki Bożej Leśniańskiej”.

 • Walka o wolność gdy się raz zaczyna z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Poległym żołnierzom AK towarzysze broni 1939-1945”.

 • W XX rocznicę rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych w hołdzie Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu rolnicy wierni Bogu i Polskiej Ziemi Ojczystej. Warszawa 12.05. 1981-12.05.2001. Związkowcy z NSZZ RI „S” i ofiarodawcy z Podlasia”.

 • Leopolis Pamięci bohaterskich kawalerów Orderu Wojennego Viruti Militari w murach tej Bazyliki przed Wizerunkiem Leśniańskiej Hetmanki Oręża Polskiego 1991 roku pod przewodnictwem Dr Tadeusza Krawczaka zawiązał się Ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów 200-lecia Orderu Virtuti Militari 1792 VIII 1992.

 • Na wieczną pamięć cześć i chwałę Żołnierzom Armii Krajowej II-go Rejonu (Hołowczyce, Konstantynów, Leśna Podlaska) z obwodu ZWZ AK oraz komendantom tego rejonu Por. Jerzemu Mikołajowi Patejukowi „Mihusiowi” + 1941 Por. Marianowi Lewińskiemu „Bończy” + 1944 Ppor. Kazimierzowi Kuczyńskiemu „Wyrwie” +1982

 • Żołnierzom Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty ( Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej (tu są wymienione 35 nazwisk osób poległych z pseudonimami i miejscem i rokiem śmierci) oraz wszystkim pozostałym, którzy oddali życie za Polskę w kraju i na obczyźnie Cze3śc ich pamięci Towarzysze broni Lipiec 1980.

Tablice na zewnątrz kościoła:

 • Ten kościół restytuowany i poświęcony przez kapelana Wosk Polskich ks. Ciepichałła wobec świadków kapitana Śniadowskiego podporucznika Stanisława Żmigrodzkiego Feliksa Kamińskiego Maryana Dąbrowskiego i żołnierzy z Brygady Piłsudskiego przy udziale okolicznego ludu polskiego dnia 16 sierpnia 1915 roku.

 • Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne Opiekunki Podlasia Bazylika Mniejsza Bogu na chwałę w 300-lecie parafii Paulini 1695-1995.

Tablice na klasztorze:

 • Patriota fundator wielu tablic i grobów zasłużonych Polaków oraz odbudowy cmentarzy i pomników historycznych kpt rez. Stefan Serednicki „Czarny” Józef Lisiewicz/koledzy. Marian Stańczykowski „Młynarz” Henryk Wójcicki „Szary”, Tadeusz Stolarski „Pik”.

 • Z cierpień czynów i śmierci waszej przykład i natchnienie czerpać będą pokolenia Polaków. W hołdzie Sybirakom ci, którzy przeżyli i pamiętają. „A jeślibym o nich zapomniał, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”,. Tablicę ufundował Mirosław Padecki Biała Podl. 10.02.1994.

 • Żywią i Bronią”. W latach okupacji hitlerowskiej w Odpust św. Piotra i Pawła 1943 roku w tym Klasztorze odbyła się pod przewodnictwem Komendanta Głównego BCh Gen. Franciszka Kamińskiego ps. „Zenon Trawiński” odprawa komendantów Obwodów BCh – Podlaskie Podokręgu IV A I konferencja działaczy Stronnictwa Ludowego ROCH. PSL i Żołnierze BCh. Wrzesień 1992.

 • Na pamiątkę żołnierskiego pielgrzymowania do Matki Bożej Leśniańskiej Partyzantów ( Podlaskiej Dywizji Piechoty AK i 30 Podlaskiej Dywizji AK w 50 rocznicę akcji „Burza” na Podlasiu 1944-1994. Kombatanci – Pielgrzymi.

 • Ojcu Korneliuszowi Jemiołowi Prefektowi Szkół Leśniańskich 1941-1945 Inicjatorowi Pielgrzymki „Leśniaków do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Podlasia w XXV rocznicę pierwszego spotkania wdzięczni absolwenci. Leśna Podlaska 08 lipiec 2007.

 • W tym klasztorze pod opieką Matki Boskiej od listopada 1939 do lipca 1944 roku istniało tajne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Jego inicjator śp. prof. Maksymilian Makarewicz (Dachau) i śp. prof. Józef Kowalski (Sachsenhausen) za nauczanie polskiej młodzieży oddali życie w 1941 roku. Wychowankowie. Lipiec 1994.

 • Ojcu Profesorowi Eustachemu Rakoczemu ZP kapelanowi Żołnierzy AK w XXX rocznicę pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej wdzięczni żołnierze majora „Zenona”. 18.VII.2010 R.

 • Księdzu Infułatowi Korszniewiczowi kapelanowi żołnierzy AK w 50-tą rocznicę kapłaństwa wierni Bogu i Ojczyźnie żołnierze 35 PP AK. AD 2010.

 • W hołdzie Polakom poległym na frontach II wojnyświatowej praz pomordowanym przez oprawców hitlerowskich i stalinowskich za walkę o wolną Polskę w 50 rocznicę tragicznego września Ludowcy z Gminy Leśna Podlaska. 1 wrzesień 1989.

 • Mury tego sanktuarium w latach1945/47 udzieliły schronienia żołnierzom WiN walczącym z komunistycznym reżimem UB i NKWD a we wrześniu 1990 otworzyły swoje pokoje dla Organizowanego pod patronatem Inspektora Inspektoratu Północ – Biała Podlaska płk. Pawła Łaszkiewicza ps. „Rawicz” pierwszego po wojnie Ogólnokrajowego Zjazdu Organizacji Wolność i Niepodległość reaktywującego jego działanie. Zrzeszenie Wolność i Niezależność Oddział Podlaski. 26.V.1996.

 • Żołnierze Oddziału Partyzanckiego „Zenon” 34 PP. 9 Podlaskiej Armii Krajowej 1943-1944 (tutaj są wypisani polegli żołnierze - „Polegli niepokonani” oraz służby terenowe).


 

Tablica w Kaplicy Zjawienia: 1683-1983 Opiekunko Podlasia Tyś naszą mocą. Praojcom unitom, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej i czerpali siłę do miłowania Boga, Kościoła i Polski. W Jubileuszowym Roku Diecezja Podlaska i Klasztor Leśniański.

Pod tablicą nazwy następujących miejscowości: Pratulin, Parczw, Łukowce, Opole, Drelów, Kodeń, Bordziłówka Stara, Gnojno, Konstantynów, Hadynów, Łosice, Włodawa, Witulin, Rozwadówka, Kolembrody, Gródek, Łysów, Lubień, Swory, Czekanów, Wisznice, Hołubla, Makarówka, Łazówek Terespol, Mostów, Horodyszcze, Żeszczynnka, Janów Podlaski, Biała Podlaska, Czołomyje, Choroszczynka, Mszanna, Miedzyrzec Podlask, Woskrzenice, Szpaki, Howczyce, Rogów, Kodeniec, Piszczac, Lomazy, Rudno, Dołha, Hrud, Gęć, Niemojki.

Epitafia:

 • Mieczysław Boruta – Spiechowicz 20.II.1894-13.X.1985 Generał Polski Niepodległej Czciciel Leśniańskiej Bogarodzicy”.

 • Por. Witold Łacic ps. „Aleksander” 1921-1988 Kawaler Orderu Virtuti Militari adiutant „Zenona” D-cy DP 34 PP AK

 • Lipiec 1983: „Śp. Ludwikowi Bittnerowi ps. „Halka” Generałowi Wojsk Polskich Dowódce 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK w latach II wojny światowej życzliwi jego pamięci towarzysze broni”.

 • Śp. Zenon mjr Stefan Wyrzykowski 1916-1985 Żołnierzowi Organizacji Wojskowej Kadra Bezpieczeństwa 1939-1942 założona przez Generała Broni Władysława Sikorskiego Dowódca Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Podlaskiej 1943-1944 Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari Bohaterskiemu Dowódcy Towarzysze broni Fundator kpt Stefan Serednicki ps. Czarny Lipiec 1985.

 • 1962-2010 Miłość żąda ofiary. W hołdzie Generałowi Pilotowi Andrzejowi Błasikowi Dowódcy Sił Powietrznych RP całym życiem wiernie służył Ojczyźnie zginął pod Smoleńskiem z delegacją narodową w drodze do Katynia w dniu 10.04.2010. Rodacy”.

 • W Kaplicy Zjawienia: Śp Paweł Michałowski fundator Parafii Leśniańskiej 1695.

 • Na klasztorze: Śp. ks. kapitan kapelan Oddz. AK „Zenon” Lucjan Niedzielak zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa dn. 5.II. 1947 R w PolskoWoli. „Zenoniacy”.


« powrót
1782213 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms