Bibliografia o Leśnej Podlaskiej

I. Dzieje kościoła i klasztoru:

1. Aleksandrowicz Piotr ks.: Diecezja Siedlecka, czyli Podlaska (1818-1968), Siedlce 1971, Wydawnictwo Kurii Diecezjal;nej Siedleckiej, ss. 383, 1 nlb.

2. B.K. ks.: Śp. Ks biskup Stanisław Łukomski (o jego stosunku do Leśnej), Wiad. Diec. Podl. R.24: 1948, s. 227-232.

3. Bienkowska Barbara: Bibliotyeka II. Paulinów w Leśnej (1727-1864). Stud. Clar. T. 9: 1988, s. 400-414.

4. Chałupka Leon OSPPE: Kronika z Leśnej Podlaski [za rok 1972].

5. Chomiczuk Konstanty: Zdaerzenia w Leśnej [30.X.1927: zniszczenia z racji upadku drzewa]. Łacznik R. 1: 1927/28 nr 3, s. 15.

6. Duchniewski Jerzy Florian OFMCap: Rola biskupw podlaskich w rozwoju sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 80-86.

7. Jak za dawnych dobrych czasów carskich [zabór terenów w Leśnej przez Rząd Polski], Podlasiak R.2: 1923 nr 26, s. 1-2.

8. [Jędrzejewski Alfons OSPPE]: Leśna. Czyt. Niedz. R. 3: 1918 nr 17, s. 3-5.

9. K. P.: Leśna. Wiad. Diec. Podl. R. 1 1: 1933, s. 149-195.

10. Karol Józef Odrowąż Sedlnicki dobrodziej paulinów w Leśnej i w Częstochowie. Łyjak Z. Wiktor: Kapele w diecezji Łuckiej. Muzyka R. 31: 1986 nr 3, s. 101-113.

11. Maraśkiewicz Jan: Leśna Podlaska. Architektura Kościelna. Biała Podlaska 1983, Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ss. 62.

12. Olejnik Janusz: Leśna Podlaska. Zorza R. 26: 1983 nr 25, s. 24.

13. Podejko Paweł: Kapela wokalno-instrumentalna w Leśnej na Podlasiu w XVII-XIX wieku. W: Studia musicologia aesthetica theoretica historica. Red. Elżbieta Dziębowska. Kraków 1979 PWN, s. 379-383.

14. Podejko Paweł: Kapele muzyczne w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 415-421.

15. „Podlaska Częstochowa”. Kur. Częst. R. 1: 1919 nr 119, s. 3.

16. Pruszkowski Józef ks.: Historia zjawionego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśnej na Podlasiu... Kraków 1897, ss. 146.

17. Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej. Pismo Okól. R. 2: 1969, s. 9.

18. Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego [Związku Młodzieży Polskiej w Leśnej]. Wiad. Zw. Mł. Pol. Diec. Podl. R. 8: 1927 nr 4-6, s. 13-15.

19. Sroka Jerzy: Były kiedyś Miastami [Leśna]. Sł. Podl. 198 nr 21, s. 5.

20. Sroka Jerzy: „Leśniacy”. Sł. Podl. R. 6: 1985 nr 32.

21. Sroka Jerzy: O Leśnej Klasztornej. Sł. Podl 1988 nr 2, s. 7, 13.

22. [Ścisłowska Z.]: Kościół i klasztor paulinów w Leśnej. Czyt. Niedz. R. 5: 1860, s. 33-35.

23. Wierzchowski Leszek: O Kulczyckim, kawiarni i wiedeńskiej potrzebie. Katolik 1983 nr 34, s. 13 (Jan Michałowicz składa wota w Leśnej).

24. Wójcicki Wł[adysław] K[azimierz]: Kościół i klasztor Paulinów w Leśnie na Podlasiu, W: Domowe powiastki. T. 1, s. 215-228 (brak roku).

25. Z Leśnej Podlaskiej. Podlasiak R. 8: 1928 nr 22, s. 3-4.

26. Z życia Kościoła. W Leśnej Podlaskiej. Katolik 19845 nr 15, s. 16.

27. Zbudniewek Janusz OSPPE, Fundacja parafii i klasztoru paulinów w Leśnej. Stud. Clar. T. 9: 1988, s. 387-399.

28. Zelek Jan OSPPE: Leśniańskie sanktuarium maryjne w aktualnym nurcie duszpasterskim. Stud. Clar. 9: 1988, s. 422-425.

II. Leśna Podlaska w rękach prawosławnych:

 1. Cudowny obraz Matki Boskiej z Leśnej porwały prawosławne mniszki i uwiozły do Jugosławii. Sensacyjne informacje udzielone Expresowi Porannemu przez mjr Dabrowskiego. Exp. Kalis. R. 1: 1925 z 25.VI. Za nim: Exp. Lubelski R. 3: 1925 z 25.VI, s. 1.; Exp. Kujawski R. 3: 1925 z 25.VI, s. 1; Kur. Zagł. R. 1: 1925 z 25.VI, s. 1).

 1. Cudowny obraz Matko Boskiej [wywieziony do Jugosławii]. Exp. Poran. R. 4: 1925 nr 173, s.1.

 1. Dzieci katolickie wywiezione z Leśnej. Wiad. Diec. Podl. R. 4: 1922, s. 164 (Ordynariusz siedlecki powiadamia o wywiezieniu przez mniszki prawosławne dzieci katolickich w początku wojny do monasteru pod Petersburgiem – apeluje proboszczów o pomoc w ich odzyskaniu).

 1. Grabowski Jan ks.: Krótki rys historyczny Kościoła katolickiego w diecezji podlaskiej. Prz. Krajozn. R. 2: 1933 nr 7-9, s. 28-32 (Zabranie kościoła katolikom w Leśnej, sprowadzenie mniszek prawosławnych).

 1. Jędrzejewski Alfons OSPPE: O skasowaniu Unii na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Prz. Katol. R. 65: 1927, s. 36-39 (o Leśnej).

 1. Korespondncye. Biała Podlaska (o działalności klasztoru prawosławnego w Leśnej Podlaskiej). Poch. 1899 nr 5, s. 4-5.

 1. Leśna (o pracach mniszek). Kur. Warsz. R. 99: 1919 nr 169, s. 4.

 1. Leśna i Częstochowa. Oręd. R. 30: 1900 nr 233, s. 1(Car dał 5 tys. rubli na ośrodek mniszek w Leśnej. Ma też dać taką sumę Jasnej Górze).

 1. Mutreńczysk Ałła: Roje z Leśniańskiego monastyru. Tyg. Podl. R. 7: 1989 nr 9, s. 1, 8-9 (dzieje mniszek prawosłąwnych z Leśnej – wyjazd do Rosji, Serbii, Francji – osiadły w Provemont).

 1. Pobyt Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszych Państwa w klasztorze żeńskim w Leśnej. Gaz. Kiel. R. 8: 1900 nr 211, s. 1-2.

 1. Nemo: Cesarskie odwiedziny. Prz. Wszechpol. R. 6: 1900, s. 629-632.

 1. Rozszerzenie działalności klasztoru prawosławnego w Leśnej. Myśl Kat. R. 4: 1911, s. 338.

 1. Ryba: Z Podlasia (rusyfikacja dzieci w Leśnej). Polak R. 6: 1901, s. 7-8.

III. Usunięcie Rosjan z Leśnej w roku 1915:

 1. Dąbrowski M[arian]: Brygada Piłsudskiego na Podlasiu. Wiad. Pol. R. 1: 1914/1915 nr 44, s. 7-8.

 1. Dąbrowski M(arian): O zajęciu Leśnej przez legionistów. Nowa reforma R. 34: 1915 nr 465, s. 2.

 1. Dąbrowski M(arian): O zwrot cudownego obrazu z klasztoru OO. Paulinów w Leśnej. Prz. Lub.-Kres. R. 1: 1924/25 nr 13, s. 5.

 1. Dąbrowski M(arian): Odzyskanie klasztoru w Leśnej. Gaz. Łódź. R. 4: 1915 nr 269. Dod. s.1; Dz. Nar. R. 1: 1915 nr 119, s. 1-2; Legiom Pol. 1916, s. 192-194l Nowa reforma R. 34: 1915 nr 465, s. 2.

 1. Jedrzejewski Alfons OSPPE: Obraz cudowny w Leśnej i wojsko polskie. Niedz. R. 4:” 1919, s. 381-382.

 1. Odzyskanie klasztoru w Leśnej. Prawda R. 20: 1915 nr 36, s. 6.

 1. OO. Paulini objęli z powrotem swój, skasowany przez Rosjan w r. 1864 klasztor w Leśnej. Król. Apost. R. 30: 1937, s. 377.

 1. Rewindykacja klasztoru w Leśnej. Tyg. Wielń. R. 2: 1921 nr 20, s. 4-5.

IV. Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej

 1. A.P. TJ: Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny w Leśnej na Podlasiu. Księga Pamiatkowa Maryańska T. 2, cz. 2. Lwów 1903, s. 336-400.

 2. Baranowski Stanisław OSPPE: Diecezjalna Pielgrzymka Parafialnych Rodzin Różańcowych do Leśnej Podlaski 18-19 sierpnia 1984 r. BZP R. 14: 1984 nr 4, s. 15-17.

 3. Brzezińska Stefania: Uroczystość sprowadzenia Cudownego obrazu do Leśnej. Łącznik R. 1: 1927/28 nr 3, s. 15-16.

 4. Chwedoruk Jakub: Prelekcja … o dziejach Unii i historii Obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 4: 1972 nr 2, s. 23-31.

 5. Cudowny Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej. Kółko Różań. R. 13: 1927 nr 10, s. 6-8; Głos Podl. R. (: 1938 nr 7, s. 87.

 6. Curia Generalis Ordinis S. Pauli I Eremitae Częstochoviae in Claro Monte. Vox Eremi R. 15: 1963 nr 1, s. 13-16 (Łukaszuk Dionizy OSPPE, Petycja o koronacji obrazu MB w Leśnej; Brevis conspectu historiae Sanctuarii Lesnensis).

 7. Dekret Św. Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdxzający werję polską formularza Mszy św. O Matce Bożej Leśniańskiej. BZP R. 11: 1981 nr 2, s. 10-11.

 8. Dekret Św. Kongregacji Kultu Bożego zezwalające na Msze św. wotywne o Matce Bożej w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 16: 1986 nr 1, s. 4-5.

 9. Umowa między biskupem a generałem paulinów dotycząca przechowywania obrazu w Leśnej. Wiad. Archid. Wileń R. 1: 1927, s. 307.

 10. Zapowiedź przeniesienia obrazu do Leśnej z Siedlec. Wiad. Archif. Wileń. R. 1: 1927, s. 276.

 11. Duchniewski Jerzy, Florian OFMCap: Rola biskupów podlaskich w rozwoju sanktuarium w Leśnej podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 80-86.

 12. Dziękczynne nabożeństwa w kościołach diecezji podlaskiej z okazji jubileuszu 300-lecia zjawienia się Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. BZP R. 13: 1983 nr 1, s. 49.

 13. Dobrowolski Kazimierz ks.: Historya zjawienia cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny na kamieniu wyrytego, znalezionego przez pasterzów r. 1683 na drzewie gruszkowem w Lesney. Częstochowa 1844, Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej, ss. 98.

 14. Dobrzeniecki Tadeusz: Cudowna ikona Matki Boskiej Leśniańskiej. Analiza ikonograficzna. Stud. Clarom. 9: 1988, s. 38-46.

 15. Fedorowicz Marta: Królowej Leśniańskiej śpiewajmy... Bmw 1982, ss. 44.

 16. Leśna Podlaska. Historja o Matce Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska [1927], ss.7.

 17. (J.O.): Jubileusz 300-lecia Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 13: 1983 nr 4, s. 36-38.

 18. Jędrzejewski Alfons OSPPE: Historja cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska 1927, ss. 32. (wznowienie Biała Podlaska 1928, ss. 24).

 19. Jubileuszowy Modlitewnik Leśniański. Leśna Podlaska 1983, ss. 30.

 20. Sprowadzenie obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej do Leśnej. Ziemia Włodaw. R. 5: 1927 nr 18, s. 3-4.

 21. Kolada Stanisław: Matka Boska Leśniańska. Łódź. Wiosna Poetów 1973, s. 50-54.

 22. Królik Melchior OSPPE: Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, [Rzym] 1972, ss. 20.

 23. Krótka historja cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Siedlce 1927, ss.15.

 24. Krótka historja zjawienia, wywiezienia i powrotu cudownego obrazu M. Boskiej Leśniańskiej. Siedlce 1927, ss. 30.

 25. Ku czci Matki Boskiej Leśniańskiej. Dz. Podl. R. 1: 1927 nr 4, s. 1-2.

 26. [Łaziński] Aleksander OSPPE: Powrót cudownego obrazu Matki Bożej do Leśnej na Podlasiu ( z racji250 Jubileuszu Zjawienia się cudownego obrazu 1683-1933). Częstochowa 1933, s.. 152.

 27. Łukasz D[ionizy] Tadeusz OSPPE: Myśl teologiczna w kanonicznym procesie diecezjalnym w sprawie cudownego charakteru obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clarom. 9: 1988, s. 47-64.

 28. (M.S.) Powrót cudownego Obrazu Matki Boskiej do leśnej. Wiad, Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 366-382.

 29. Madejski Józef: Wrażenia alumna zpobytu cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej w kaplicy Mniejszego Seminarium Duchownego czyli Wyższego Gimnazjum biskupa podlaskiego w Siedlcach. Wiad. Diec. Podl. R. 19: 1927, s. 395-398.

 30. Matka Boska Leśniańska wraca do Leśnej. Bóg i Ojczyzna R. 8: 1927 nr 4-6, s. 22.

 31. Mazur Jan bp: Dekret [o formularzu Mszy św. i liturgii godzin na wspomnienie Matki Boskiej Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podk. R 57: 1988, s. 238.

 32. Mleczko Stanisław: Najświętsza Panna Leśniańska (Historia i wspomnienia). Kal. Król. Korony Pol. R. 13: 1937, s. 99-105.

 33. Nabożne westchnienie do Najświętszej Maryi Panny w kamiennym Obrazie Leśniańskim [Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej 1852].

 34. Nadbużanin:Ozdoba Podlasia. Pocieszycielka Leśniańska. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 347-348.

 35. Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej wraca na Podlasie. Przew. Katol. R. 33: 1927, s. 628-629.

 36. Odbierzcie skarb męczeńskiej Chełmszczyzny. Cudowny obraz Matki Boskiej z Leśnej porwały prawosławne mniszki i uwiozły do Jugosławii. Expr. Poran. R. 1: 1925 nr 173, s. 1.

 37. Odzyskanie Cud. Obrazu M.B. Leśniańskiej. Chorąg. Maryi 1927, s. 346-347; Gon. Częst. R.20:1925 nr 147, s. 6; Katolik Codz. 1928 nr 145, s. 4; Lud. Katol. R. 13: 1925 nr 28, s. 12.

 38. Opiekunka Podlasia. Zorza R. 27: 1983 nr 40, s. 1, 18-19.

 39. Opisanie Obrazu Nayświętszey Panny Maryi, na kamieniu wyrytego w Wałach Leśniańskich Maiętności Dziedziczney Imć Pana Pawła Kaziierza Michałowskiego, w powiecie Mielnickim, na drzewie Gruszkowym, od Pasterzów cudownie znalezionego w Roku Pańskim Tysiącznym Sześćsetnym Osiemdziesiąty Trzecim. Dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Września [Typis Clari Montis Częstochoviensis, po 18.XII.1798].

 40. Pismo Generała Zakonu do św. Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego w sprawie ustanowienia uroczystości MB. Leśniańskiej oraz zatwierdzenie proponowanego formularza Mszy św. BZP R. 10: 1980 nr 8, s. 16-19.

 41. Przeździecki Henryk bp: [O odnalezieniu obrazu z Leśnej]. Głos Pod;. R. *: 1937, s. 455-456.

 42. Przeździecki Henryk bp: [Dekret o autentyczności obrazu M.B. Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 253-259.

 43. Przeździecki Henryk bp: Dekret w sprawie obrazu Leśniańskiego. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 352-353.

 44. Przeździecki Henry bp: [List pasterski o obrazie M.B. Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 260-261.

 45. Przeździecki Henryk bp: W sprawie sprowadzenia do Leśnej Cudownego Obrazu Matki Boskiej, W: Przeździecki Henryk, bp: Listy pasterskie i przemówienia 1918-1928. Siedlce-Poznań 1928, s. 260-261.

 46. Szafraniec Kazimierz OSPPE: Światłość Wielka nas Leśną. Na tropach badacza prawdy dziejowej w Cudownym Obrazie Matki Boskiej Leśniańskiej przy świetle spotkań ze świadkami żyjącymi i nieżyjącymi, Leśna Podlaska 1980, ss. 98. maszynopis.

 47. [Szafraniec Kazimierz Sykstus OSPPE]: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej „Opiekunki Podlasia”. [Biała Podlaska 1982].

 48. Szafraniec Kazimierz OSPPE: Decus Podlachiae – Ozdoba Podlasia. Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej w trzechsetlecie istnienia (1683-1983). Collec. Theol. R. 51: 1981, ss. 39 oraz Warszawa 1981 Akademia Teologii Katolickiej, ss. 39.

 49. Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Bmr, ss.20.

 50. Starzyńska Maria: Pani w kamiennym portrecie. Opowieści o dziejach wizerunku i sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, Warszawa 1989 Pax, ss. 157.

 51. Sympozjum poświęcone historii i kultowi Matki Bożej Leśniańskiej w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 16: 1986 nr 3, ss. 42-44.

 52. Tekst formularza Mszy św. o Matce Bożej Leśniańskiej w wersji poslkiej. BZP R. 11: 1981 nr 21, s. 12-15.

 53. Trzy pieśni o Matce Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska [1927], ss. 8.

 54. Wielkie święto unitów polskich. Światowid R. 4: 1927 nr 41, s. 2.

 55. Pamiątka cudownego zjawienia Najświętszej Maryi Panny obrazu w Leśnej. Lublin 1791.

 56. Wójcicki Kazimierz Władysław: Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny w Leśnej na Podlasiu. Alleluja 1843, s. 239-250.

 57. Zalewski Zbigniew: Kult Matki Boskiej Leśniańskiej, jego rozwój, formy i znaczenie. Stud. Clar. 9: 1988, s. 65-79 oraz Wiad. Diec. Podl. R. 57: 1988, s. 83-100.

 58. Zelek Jan OSPPE, Matka Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej. Jasna Góra R. 4: 1986 nr 9, s. 33-36.

 59. Zelek Jan OSPPE: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej. Nota historyczna o ołtarzu M. B. Leśniańskiej w Bazylice M. w Leśnej Podlaskiej na dzień poświęcenia odrestaurowanego i odnowionego ołtarza 2 lutego 1986 r. BZP R. 16: 1986 nr 1, s. 49-50.

V. Jubileusz 250 -lecia obrazu w roku 1933

 1. 250 – lecie obrazu M.B. Leśniańskiej. Greko-katolik R. 1: 1934, s. 8.

 2. Jubileusz cudownego obrazu Matki Boskiej. Gon Śląs. R. 13: 1933 nr 209, s. 5; Katolik Pol. R. 9: 1933, nr 209, s. 5; Wiad. Archid. Wileń. R. 7: 1933, s. 141-142.

 3. Przeździecki Henryk bp: List do duchowieństwa i wiernych z 250 rocznicę zjawienia obrazu w Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 211; Wiad. Diec. Podl. R. 15: 1955, s. 166-167.

 4. Rowicki P[olikarp] ks.: Leśna [w czasie uroczystości 250-lecia zjawienia obrazu w Leśnej]. Wiad. Diec. Podl. R. 15: 1933, s. 328.

 5. Uczestniczka: Po powrocie z Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933 Dod. Nr 32, s. 1.

 6. Uroczystości ku czci NMP Leśniańskiej. Gon. Częst. R.13: 1933, nr 189, s. 5; Kur. Warsz. R. 113: 1933 nr 231, s. 5.

VI. Koronacja obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej w roku 1963 i relacje o jej kulcie

 1. Barbasiewicz Edmund ks.: Koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej w Leśnej. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 169-177.

 2. Dokumenty z uroczystości koronacyjnych w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 151-152.

 3. Świrski Ignacy bp: [List pasterski z okazji koronacji obrazu Matki Bożej w Leśnej]. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 152-155.Tenże: Przemówienie w dniu koronacji obrazu w Leśnej 18.VIII.1963 roku. Wiad. Diec. Podl. R.33: 1964, s. 158-166.

 4. Wyszyńsi Stefan kard: Koronacja Królowej Ludu Podlaskiego. Leśna Podlaska, 18.VIII. 1963r. Fragmenty. Wiad, Diec, Podl. R. 33: 1964, s. 158-166; tenże: Życzenia księdza Prymasa Polski od tronu Matki Boskiej Leśniańskiej, Królowej Podlasia. Wiad. Diec. Podl. R.33: 1964, s. 108.

VII. Jubileusz 300-lecia obrazu w 1983 roku

 1. Szafraniec Kazimierz OSPPE, Decus Podlachiae – Ozdoba Podlasia. Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej w trzechsetlecie istnienia (1683-1983), ATK, Warszawa 1981; Collectanea Theologica 51(1981) fasc III.

 2. Jubileusz 300-lecia obecności cudownego wizerunku Matki Bożej Leśniańskiej. Zycie Katol. Pol. 1983 nr 10, s. 90.

 3. Dekret Świętej Penitencjarii udzielający odpustu z racji 300-lecia obecności cudownego obrazu Matki Boskiej w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 289-290.

 4. Dziękczynne modlitwy na Podlasiu. Myśl Społ. R. 19: 1983 nr 40, s. 8.

 5. Głowacz Witold OSPPE: Jubileusz sanktuarium Podlasia. Przew. Katol. 1977 nr 45, s.3,6.

 6. [Głowacz Witold OSPPE]: Jubileuszowy modlitewnik leśniański. Leśna Podlaska 1983, ss. 30.

 7. Gołębiowski Krzysztof: Madonna z Leśnej. 300 lat klejnotu Podlasia. Za i Przeciw 1983 nr 43, s. 6.

 8. Jotes: 300-lecie Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. Ryc. Niep. 1983, s. 345-346.

 9. Jubileusz 300-lecia Leśnej. Myś;. Społ. R. 19: 1983 nr 43, s. 8.

 10. Kotnis Krzysztof OSPPE: kazanie wygłoszone na uroczystościach w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 315-320.

 11. Macharski Franciszek, kard.:Kazanie wygłoszone podczas uroczystości 300-lecia obrazu Matki Bożej „Matki Podlasia” w sanktuarium w Leśnej podlaskiej 4.IX. 1983 r. ; Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 305-308.

 12. Macharski Franciszek kard.: Niech krew wyznawców o męczenników będzie ziarnem jedności. Więź R. 28: 1985 nr 1-3, s. 61-64.

 13. Mazur Jan bp: List biskupa siedleckiego z okazji jubileuszu 300-lecia obecności obrazu w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 261-264.

 14. Młynarski Zdzisław ks.: Uroczystości 300-lecia zjawienia Cudownego Obrazu Matki Boskiej „Opiekunki Podlasia” w Leśnej Podlaskiej 3-4 września 1983 r. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983: s. 296-305.

 15. Młynarski Zdzisław ks., Głowacz Witold OSPPE: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej. Uroczystości jubileuszowe 3-4 IX 1983 r. Białą Podlaska [1983], ss. 29.

 16. Napieralski Andrzej: 300-lecie Matki Bożej Leśniańskiej. Jubileuszowe Gody. Myśl. Społ R. 19: 1983 nr 42, s. 6-7.

 17. Obchody 300-lecia w Leśnej Podl. Myśl Społ. R. 19: 1983 nr 15, s. 8.

 18. Obrady Komitetu Organizacyjnego obchodów 300-lecia Zjawienia Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej w dniu 26 lutego 1983 r. BZP R. 15: 1983 nr 1. s. 24-25.

 19. Olejnik Janusz: „Święta Madonno, kamienna Madonno, nasza podlaska Królowo”. Jubileusz 300-lecia obecności cudownego wizerunku Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Sł. Powz. R. 36: 1983 nr 184, s. 1.

 20. Misterium o dziejach obrazu [Smogarzewski Paweł]. Sł. Powsz. R.36: 1983 nr 145, s. 5; Odsłonięcie tablicy Jana Michałowskiego. Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 200, s. 4; Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 150, s. 4.

 21. Płatek Józef OSPPE, Kazanie wygłoszone na uroczystościach w Leśnej podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 309-315.

 22. Szczech Jadwiga s.: Jubileusz 300-lecia Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej (katechezy dla klas V-VIII i młodzieży). Katecheta R. 28: 1984, s. 88-90.

 23. Żemańczyk Władysława s.: Jubileusz 300-lecia Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej (katechezy dla klas I-IV). Katecheta R. 28: 1984, s. 86-88.

 24. 300 lat sanktuarium Maryi, opiekunki Podlasia. Niedz. R. 26: 1983 nr 33, s. 7; Tyg. Powsz. R. 37: 1983 nr 42, s, 7.

 25. Poświęcenia pomnika O. Konstantego Moszyńskiego. Gość Niedz. R. 60: 1983 nr 42, s. 6.

 26. Uroczystość w Leśnej Podlaskiej. Myśl. Społ. R. 12: 1982 nr 37, s. 9; tamże R. 19: 1983 ne 48, s. 16.

X. 50 rocznica koronacji i 330 zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej

 1. Geresz Józef, Leśniański Sługa. 50 rocznica koronacji i 330 zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej, Międzyrzec Podlaski 2013.

 2. Tyburczy Jan przeor OSPPE, Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Wrocław 2012.

 3. Tyburczy Jan przeor OSPPE, Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, Warszawa 2013.

 4. Tyburczy Jan przeor OSPPE, 50-lecie koronacji Matki Bożej Leśniańskiej. Jubileusz w dokumentacji fotograficznej, Warszawa 2014.

IX. Z działalności Sanktuarium Leśniańskiego (wg chronologii wydania)

 1. K.M.: List z Warszawy. Prz. Lwów. R. 5: 1875 t.10, s.445-452. Cuda dziejące się w Leśnej niepokoją Rosję – list w tejże sprawie jenerała adiutanta hr. Kotzebe do duchowieństwa.

 2. Czytelnik: Z Leśnej na Podlasiu. Gaz. Świąt. R./ 40: 1920 nr 33, s. 4. [ 28 VII młodzież z Seminarium Nauczycielskiego z swoim profesorem J. Markolą podążyła na wojnę – nabożeństwo pożegnalne w kościele paulińskim].

 3. Karwacka Ksawera: Wizytacja tercjarska w Leśnej. Rodzina Seraf. R. 9: 1923, s. 25-26. tamże R.10: 1924, s. 84-85 [ Tercjarstwo erygowane w Leśnej 31 XII 1919 przez O. Hieronima Roszkowskiego. Dalsza opieka O. Szawaryna i O. A. Łazińskiego].

 4. Ławicki St. ks.: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [Stowarzyszenie Młodzieży z wizytacji w Leśnej]. Bóg i Ojczyzna. R. 8: 1927 nr 4-6, s. 13-15. [O. Szczepan Szawaryn protektorem Stowarzyszenia Młodzieży].

 5. J. K.: Wrażenia z diecezjalnego zlotu młodzieży S.M.P. W Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 401-402.

 6. [Wizytacja oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Leśnej Podlaskiej].Pod; Mies. Kat. R. 2: 1936, s. 92.

 7. J. E. Ks. biskup sufragan podlaski dr Czesław Sokołowski w Leśnej Podl. na obchodzie 10-lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej do leśnej. Głos Podl. R. 8: 1937, s. 496.

 8. Pielgrzymka Druhów [KSM] do Leśnej Podlaskiej. Podl. Mies. Kat. R. 3: 1937, s. 119; Wube: Zlot – pielgrzymka druhów. Podl. Mies. Kat. R. 4: 1938, s. 24-25.

 9. Czajkowska Kazimiera: Przegląd prac w Katolickich Stowarzyszeniach na Podlasiu. Zjazd młodzieży żeńskiej w Leśnej Podlaskiej. Głos Podl. R. 10: 1939, s. 308.

 10. [Lekki A.]: Za łamanie przepisów o ochronie wolności sumienia i wyznania ksiądz Osiadło [O. Efrem Osiadły] skazany na 3 lata więzienia. Sztand. Ludu R. 16: 1960 nr 250 s. 1.

 11. Zakończenie obchodów 150-lecia diecezji podlaskiej [w Leśnej 25-26 X]. Pismo Okól. R. 2: 1969 nr 44, s. 10.

 12. W czerwcu 1970 roku w Leśnej Podlaskiej obradowała na zwyczajnej sesji letniej Komisja Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Ogólnego. Tyg. Powsz. R. 24: 1970 nr 29, s. 5. [ obecny był kard K. Wojtyła].

 13. [Królik Melchior OSPPE, Rożej Stefan OSPPE], Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, [Warszawa] 1972.

 14. 10-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej słynącej laskami w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 5: 1973 nr 11, s. 54.

 15. 50-lecie powrotu obrazu Matki Bożej do Leśnej Podlaskiej. Pismo Okół. R. 10:1977 nr 42, s. 15-16.

 16. M. Krw.: Uroczystość w Leśnej Podlaskiej [złożenia wotum 34 pp. 9 Podlaskiej Dywizji AK]. ATK 1980 nr 48, s. 7.

 17. [Smogarzewski Paweł]: Z okazji 250 rocznicy rozpoczęcia przez Ojców Paulinów budowy świątyni w Leśnej Podlaskiej [sprawiono witraż]. Sł. Powsz. R. 34: 1982 nr 39, s. 4.

 18. Peregrynacja Madonny Leśniańskiej [wśród rodzin]. Myśl Społ. R. 18: 1982 nr 41, s. 8.

 19. Uroczystość w Leśnej Podlaskiej [poświęcenie kopii MB Leśniańskiej dla parafii Sarnaki]. Myśl Społ. r. 18: 1982 nr 35, s. 8.

 20. Młynarski Zdzisław ks.: Matka Boska Leśniańska Sercem Podlasia, Leśna Podlaska 1982.

 21. Głowacz Witold OSPPE: Pielgrzymka Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach do Matki Bożej Leśniańskiej. BZP R. 13: 1983 nr 4, s. 49-51.

 22. [Smogarzewski Paweł]: W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskie w 40 rocznicę tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 140, s. 4.

 23. [Smogarzewski Paweł]: Z okazji 120 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w sanktuarium opiekunki Polski w Leśnej Podlaskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1983 nr 26, s. 4.

 24. W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej [poświęcenie tablicy ku czci Jana Michałowicza]. Hejn. Mariac. R. 27: 1983 nr 9, s. 31.

 25. Olejnik Janusz: Modlitewny Apel żołnierski w sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1984 nr 152, s. 5.

 26. [Smogarzewski Paweł]: W intencji beatyfikacji unitów podlaskich w 100 rocznicę ich męczeńskiej śmierci w sanktuarium opiekunki Podlasia w Leśnej podlaskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1984 nr 37, s. 4.

 27. Przesłanie uczestników rekolekcji ekumenicznych w Leśnej Podlaskiej. „Ku pojednaniu przez wiarę”. Pobratymcy 1984 nr 4, s. 76-77.

 28. W Leśnej Podlaskiej [podniesienie kościoła do godności bazyliki mniejszej]. Katolik 1984 nr 15, s. 16.

 29. Rakoczy Eustachy OSPPE Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej w XIX wieku, Leśna Podlaska 1986.

 30. Kalinowski Szczepan: W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Poświęcenie odrestaurowanego ołtarza. Sł. Powsz. R. 40: 1986 nr 44, s. 5.

 31. Poświęcenie tablicy gen. Boruty-Spiechowicza. Tyg. Powsz. R. 40: 1986 nr 32, s. 7.

 32. Program Sympozjum poświęconego historii i kultowi Matki Bożej Leśniańskiej 24 i 25 września 1986 r. Jasna Góra R. 4: 1986 nr 9, s. 36.

 33. Ryszkowski Stanisław ks.: Pierwsza diecezjalna pielgrzymka młodych małżeństw do Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 5: 1986, s. 371-372.

 34. Ryszkowski Stanisław ks.: II diecezjalna pielgrzymka młodych małżeństw do Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 56: 1987, s. 372-373.

 35. Uczestnik: Ku pojednaniu przez wiarę. Rekolekcje ekumeniczne w Leśnej Podlaskiej. Spotkania 1987 nr 33/34, s. 38-42.

 36. Druga seria rekolekcji dla kapłanów od 5 IV do 8 OV 1988 r. w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 56: 1987, s. 365-366.

 37. Dzień skupienia dla księży diecezji podlaskiej. Pismo Okól. 1988 nr 32, s. 12.

 38. Dziega Jan, ks.: Pielgrzymka maturzystów diecezji siedleckiej do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Pismo Okól. 1988 nr 23, s. 24-25.

 39. Żołnierskie wotum w Leśnej Podlaskiej. Prz. Katol. R. 77: 1989 nr 33/34, s. 12.

 40. Żołnierskie pielgrzymowanie. Sł. Podl. 1990 nr 30.

 41. Spotkanie kombatantów w Leśnej. Katolik 1990 nr 31. s. 1.

 42. Zieliński Zbigniew: Uroczystości w Leśnej Podlaskiej [zjazd b. żołnierzy 34 pułku AK] Żołn. Rzeczyp. R. 1: 1990 nr 74, s. 7.

 43. Zieliński Zygmunt: Żołnierze i kombatanci u tronu Matki Bożej Leśniańskiej. Sł. Powsz. R. 44: 1990 nr 139, s. 6.

 44. Halina Szczęśniak, Dzieje Biblioteki Klasztoru OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej do roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1919-1945. Magisterka pisana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny. Instytut Historii. Zakład Nauk Pomocniczych historii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Lublin 1994.

 45. Trukawka Waleria, Leśniańskie strofy, Leśna Podlaska 1995, ss. 102.

 46. Gieresz Józef, Pamięć i wdzięczność, MiędzyrzecPodlaski 2014.


« powrót
1782270 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms