KORONACJA OBRAZU 1963

Tekst z maszynopisu O. Kazimierza Szafrańca OSPPE, Leśna 1980: „Wielka światłość nad Leśna"; na nowo zredagowana i uzupełnione przez O. Mieczysława Łacka OSPPE, Leśna 2013.

 

XIV.

Koronacja

 

Zwyczaj koronowanie obrazów czy figur NMP sięga średniowiecza. Gorliwym szerzycielem tej praktyki był we Włoszech ks. Hieronim z Forli (1552-1620). Pierwsza koronacja doprowadzona do końca przez Kapitułę Watykańską miała miejsce 27 sierpnia 1631 roku i dotyczyła średniowiecznego obrazu NMP delle Febbre przypisywanego Lippo Memmi, czczonego w bazylice św. Piotra w Rzymie. Po tej koronacji dziekan Kapituły Watykańskiej ustanowił legat specjalny w celu koronowania obrazów słynących łaskami w Rzymie i poza Rzymem. Pierwszą koronacją z upoważnienia Kapituły Watykańskiej, poza Włochami, była koronacja Cudownego Obrazu MBCz na Jasnej Górze w dniu 8 września 1717 roku. Katalog obrazów koronowanych przez Kapitułę Watykańską „znaczonych artyzmem i kultem" liczył do roku 1931 - 1.080 wizerunków.

O koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej myślał już bp Henryk Przeździecki (1918-1939), ale nie zdążył go zrealizować. Podjął tą myśl bp Ignacy Świrski (1946-1968). Zwrócił się więc pismem do Kapituły Watykańskiej, która w odpowiedzi nadesłała mu zezwolenie datowane w Rzymie na 25 listopada 1962 roku. Pismo to uprawniało go, żeby sam lub przez delegata dokonał koronacji Cudownego Obrazu MB Leśniańskiej. Dzień koronacji w porozumieniu z ks. Kard. Stefanem Wyszyńskim wyznaczono na niedzielę 18 sierpnia 1963 roku. Wszystkie parafie i kościoły Diecezji Podlaskiej jak również Leśna Podlaska przygotowywały się do tej Uroczystości poprzez triuduum w dniach 15,16 i 17 sierpnia 1963 roku. Biskup Ignacy Świrski w liście do wiernych z dnia 5 sierpnia 1963 roku, zapowiadając koronacje podkreślił treści duchowe koronacji:

Koronacja Obrazu Matki Boskiej jest nie tylko świadectwem o świętości tego miejsca, lecz czymś znacznie większym, a mianowicie jest zawarciem przymierza między niebem i ziemią, mówi nam, że chętnie pod Jej opiekę uciekamy się, Jej pomocy szukamy, o Jej ratunek prosimy, a w zamian za to postanawiamy i ślubujemy kochać Ją jak Matkę więcej niż Matkę, bronić Jej czci, głosić Jej chwałę, naśladować Jej cnotę, ślubować Jej wierność, posłuszeństwo i poddaństwo jako najlepszej, najmożniejszej i jedynej naszej Królowej.

Leśna Podlaska przygotowała ołtarz polowy na fasadzie kościoła na poziomie drugiej kondycji wież, by widoczny był z daleka pola i łąki, które miały zgromadzić wiernych. Na dzień 18 sierpnia 1963 roku wierni ciągnęli z rozmaitych stron. Od Białej Podlaskiej nie widać było żadnego wolnego odcinka drogi. Wierni jechali wozami konnymi, samochodami, motocyklami, na rowerach. Spora liczba osób szła pieszo pojedynczo bądź w grupach. Wierni szczelnie wypełnili dziedziniec kościelny, rynek, drogi, łąki i pola aż po linię cmentarza. Liczono ich na ok. 100 tysięcy, nawet 150 tysięcy. Było ich rzeczywiście bardzo dużo, jak nigdy dotąd w Leśnej. A komunii św. rozdano tego dnia ok. 30 tysięcy.

Ks. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił korony. Zabrzmiał śpiew: Salve Regina – Witaj Królowo, po czym ks. Prymas i bp Świrski wspólnie dłoń w dłoń poświęcone korony wkładali na głowę Dzieciątka Jezus i na głowę Jego Matki Maryi. Słychać słowa koronatorów wymawiane w języku łacińskim w czasie koronacji Dzieciątka Jezus:

Tak, jak przez nasze ręce jesteś koronowany na ziemi, tak niech zasłużymy na ukoronowanie przez Ciebie chwałą i czcią w niebie.

A w czasie koronowania Maryi:

Tak jak przez nasze ręce jesteś koronowana na ziemi, tak niech dzięki Tobie zasłużymy na ukoronowanie przez Jezusa Chrystusa Syna Twego chwałą i czcią w niebie.

Cudowny Obraz umieszczono potem wysoko ponad ołtarzem na niebieskim tle. Sierpniowe słońce złociło tkaninę, ramy wizerunku i sam obraz Bogarodzicy, zakuty w srebrne, złocone blachy. Sumę celebrował ordynariusz łomżyński bp Czesław Falkowski. W czasie sumy śpiewały chóry: leśniański, katedralny z Siedlec i z kościoła św. Antoniego z Białej Podlaskiej, a grała salezjańska orkiestra parafialna.

W Uroczystości Koronacji brało udział 12 biskupów, generał Zakonu Paulinów i liczne grono duchowieństwa. A na uroczystości byli zaproszeni oprócz Prymasa Polski, arcybiskup Kominek z Wrocławia oraz następujący biskupi: Wacław Skomorucha, Falkowski i Mościcki z Łomży, Bareła, Goliński i Czajka z Częstochowy, Kaczmarek z Kielc, Kałwa i Strykowski z Lublina, Kowalski z Pelpina, Pawłowski z Włocławka, Sawicki i Suszyński z Białegostoku, Wojtyła z Krakowa, Bernacki z Gniezna, Chormański, Dąbrowski z Warszawy, Jędraszak z Drohiczyna oraz ks. infułat Raiter z Gniezna, ks. Infułat Grabowski z Kurii Diecezjalnej z Siedlec i ks. Rektor kanonik Miszczak, ks. kanonik Olechowski i dziekani z Białej Podlaskiej, Łosic i z Janowa Podlaskiego.


« powrót
1782216 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms