ROCZNICE LEŚNIAŃSKIE

ROCZNICE LEŚNIAŃSKIE W 2018 ROKU

335  LAT OBJAWIENIE SIĘ CUDOWNEGO OBRAZU MB LEŚNIAŃSKIEJ NA DZIKIEJ GRUSZY: 1683, 26 września

    55 LAT TEMU KORONACJA CUDOWNEGO WIZERUNKU MB LEŚNIAŃSKIEJ: 1963: 18 sierpnia (niedziela) 

1963    18.VIII.    KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU. Koronatorzy ks. kard. S. Wyszyński i bp podlaski Ignacy Świrski. Wiernych około 150.000. Korony z Rzymu przywiózł biskup Karol Wojtyła.

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.

Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.

30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16.

W roku 1983 Leśna otrzymala od Jana Pawła II zlotą różę.

W roku 1984 kościół w Leśnej zyskał tytuł Bazyliki Mniejszej.

ROCZNICE LEŚNIAŃSKIE W 2017 ROKU

290 LAT TEMU PRZYBYCIE PAULINÓW DO LEŚNEJ: 1727

      26.09.  Dekret biskupa Rupniewskiego przekazujący Sanktuarium Leśniańskie Paulinom z Częstochowy.

     05.10. Uroczyste wprowadzenie Paulinów do Leśnej. Paulini za zezwoleniem bpa Stefana Bogusława Rupniewskiego i za zgodą kolatora Władysława Michałowskiego, miecznika mielnickiego, a za staraniem O. Konstantyna Moszyńskiego, Prowincjała Paulinów, obejmują Sanktuarium i parafię w Leśnej. Powstaje ich klasztor. Pierwszy przeor: O Michał Chądzyński.

90 LAT TEMU POWRÓT CUDOWNEGO OBRAZU MBL DO LEŚNEJ: 1927

       26.IX.   Cudowny Obraz znów w Leśnej, niesiony pieszo w uroczystej procesji z Siedlec, której przewodniczył Henryk Przeździecki, bp podlaski. W pieszym pochodzie wzięło udział ponad 20.000 osób, w tym drugi biskup podlaski, kilkuset kapłanów.Obraz MBL przekazana pod straż Paulinów.

         Przerobienie szczytu głównej fasady kościoła wg projektu A. Szyszko-Bohusza. We wnęce szczytu zostaje ustawiona figura Niepokalanej, wykonanej z białego piaskowca przez Eugeniusza Proszkowskiego.


« powrót
1782338 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms