NOWENNA PRZED JUBILEUSZOWYM AKTEM PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Znalezione obrazy dla zapytania idzcie i gloscie

Hasło roku liturgicznego w Diecezji Siedleckiej 2016/2017

"Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją"

 

Fatima: odpust zupełny z okazji jubileuszu objawień 1917-2017

Ci, którzy nie będą mogli przybyć w roku jubileuszowym do portugalskiego sanktuarium, będą mogli uzyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie wizerunku Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się w kościele, kaplicy, czy w innym miejscu w dniu 13. każdego miesiąca pomiędzy majem a październikiem 2017 r.

FATIMSKI KALENDARZ MARYJNY

Katecheza nr 3 - Jezus Król w Katechizmie Kościoła Katolickiego
Katecheza nr 2 - Królowanie Jezusa według Quas primas
Katecheza nr 1 – Królowanie Boga w Biblii
ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8.XII.2015 - 20.XI.2016

Bulla „Misericordiae vultus”

Od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus” opisał w niej najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia. "Fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie” - czytamy w papieskim dokumencie. 

HYMN 

"NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE" 2015-2016

Program duszpasterski kościoła w Polsce na lata 2015/2016 Nowe życie w Chrystusie

    Proponowany program przypada na trzeci rok realizacji cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy dorosłychprzed chrztem dziecka, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei.Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.Darem dla Kościoła w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu. Treści te dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPORT JASNOGÓRSKI

 

Rok Życia Konsekrowanego 2014/2016

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, a jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada. Natomiast zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez papieża. 

Wypominki na rok 2015/2016 w niedzielę przed godz. 11.30
Wypominki na rok 2015/2016 w niedzielę przed godz. 9.30
Przejdź do strony:
1791896 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms