Wypominki na rok 2015/2016 w niedzielę przed godz. 9.30

WYPOMINKI NA GODZ. 9.30

 

Modlimy się za Annę, Wiktora, Mariannę, Piotra, Franciszka, Tadeusza, Józefę, Wiktora, Jana, Eugenię, Jana, Marię, Jana, Weronikę, Włodzimierza, Sewerynę, Wacława, Adelę, zmarłych z rodziny: Jańczuków, Maciejuków, Klimczuków, Rutkowskich, Doroszuków, Krzysztofa Kempińskiego, Szałuchów, Ojców i braci Paulinów.

 

Za zmarłych rodziców, brata, bratanka, Zofię, Jana, Jerzego, Marka, Krystynę, Stanisława, Łucje, Mariannę, Marię, Maksyma, Władysławę, Mariana, za zmarłych z rodziny: Kacików, Damianiuków, Zielińskich, Władysławę Nowak, za zmarłych rodziców chrzestnych Franciszkę i Józefa.

 

Za Michalinę, Bronisława, Edwarda Jezior, Genowefę, Konstantego, Jana, Krzysztofa Dudek, z rodziny Wójtowiczów, Kruczków, Bojarów, Błędowskich.

 

Za Bronisława, Antoniego, Paulinę, Grzegorza, Karolinę, Franciszka, Józefa, Mariannę, Franciszkę, Stanisławę, Zofię, Edwarda, Eudocję, Jana, Marię, z rodziny: Kondraciuków, Saków i ojców z naszej parafii.

 

Za Krystynę i Józefa Wróblewskich, Bożenę i Dorotę Kowaluk, Helenę Bogacką, Mariana Klimczuka, za zmarłych z rodziny: Wróblewskich, Kamińskich, Klimczuków, Wedziuków, Powichrowskich.

 

Za Wiesława Jałtuszewskiego, wszystkich zmarłych z rodziny Jałtuszewskich, z rodziny Pawluczuków, Juźwiaków, Jaszczuków, Pietruczuków, Lucynę Trzebińską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Franciszka, Anielę, Stanisława, Helenę, Franciszka, Mariana, Marię. Leszka, Romana, Jana, z rodziny Hawryluków, Oziorów, Romaniuków, Doroszuków. Za ojców i braci paulinów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Władysława, Kazimierę, Tadeusza, Irenę, Mirosława, Iwonę, Władysławę, Jadwigę, Klementynę, Leontynę, Aleksandra, Henryka, Helenę, za dusze zmarłych z rodziny Kowalskich, Sulejów i Safianów.

 

Za Seweryna, Jadwigę, Tadeusza, Mikołaja, Mieczysława, Józefa, Annę, Stanisławę, Jana, Stanisławę, Waldemara, z rodziny Maziejuków, Litwiniuków, Szybutów, Klepackich i Kozłowskich.

 

 

Za Walentynę, Jana , Jadwigę, Stefana, Marię, Filipa, Stanisława, Tadeusza, Wiktora, Katarzynę, Eugeniusza, Annę, Mikołaja, Józefa, Julię, z rodziny: Gryciuków, Romaniuków, Ołdachowskich, Włosów, Duchnowskich.

 

Za Bronisława, Mariannę, Tadeusza, Stanisława, Krystynę z rodziny Fedorowiczów, za rodzinę Sawczuków, Skolimowskich i Wagnerów.

 

Za Marka Kacika, Tadeusza Pietruczuka, z rodziny: Pietruczuków, Kacików, Osiejów, Domaszewskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Tyszko Mariannę, Bronisława, Jana Henryka Ursulę, Władysława, Aleksandrę, Franciszka.

 

Za Stanisława, Stanisławę, Józefa, Jerzego Wójcik; Mariannę Nowińską, Franciszka i Stanisława Pawlicki; Irenę, Stefana i Janusza Boczek; Stanisława, Waldemara, Pawła i Stefanię Gross; Juliana, Zofię i Waleriana Romaniuk; Danutę, Andrzeja, Monikę, Piotra, Jana, Helenę Dziołak; Jana, Marianne, Danutę, Mariana Dziuban; Marianne i Jana Zdończyk, Aleksandra Byszewskiego; Wojciecha Bartoszewicz.

 

Za Jadwigę, Czesława, Bolesławę, Jana, Janinę, Stanisława, Henryka z rodziny Kaspruków; Irenę, Aleksandrę, Teodora z rodziny Szewczuków oraz Adama Wasiluka.

 

Za zmarłych z rodziny: Celińskich, Saczuków, Wielandów, Budzińskich, Karpińskich, Horbowców i Warchołów.

 

 

Za Stanisława, Antoninę, Henryka, Mieczysława, Weronikę, Karola, Marianne z rodziny Stańczuków; Wacława, Zofię, Konstancję, Franciszka z rodziny Niedzwieckich; Jana, Stanisławę, Stanisława, Mariannę, Jakuba, Martę, Józefa, Mariannę z rodziny Harasimiuków i Januszów oraz za zmarłych z rodziny Kaspruków i Panasiuków.

 

Za Jadwigę Brzezińską, Jadwigę Jabłońską, za zmarłych z rodziny: Czarnackich, Brzezińskich, Prokopiuków, Szarańskich, Helenę, Czesława Huczko; Martę, Edwarda Piotrowskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Władzimiruków, Gociów, Stańczuków, Demianiuków, Modzelewskoch, Adama, Mirosława, Leona Rumowskich, Wandę Sobkiewicz, Rodzinę Borawskich, Borowych, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące znikąd nie mające pomocy.

 

Za Zofię i Henryka Kąkol, Mariannę, Kazimierza Laszuk, Karolinę, Pawła Matejuka.

 

Za zmarłych z rodziny: Wawryniuków, Doroszuków, Pieczyńskich, Horbowców, Jakubiuków.

 

Za Józefa, Sabinę, Stanisława Prokopiuków, Reginę, Józefa, Helenę, Franciszka Kimsów, Stanisławę Cichosz, z rodziny: Doroszuków, Chwadczków, Czarneckich, Wiktoruków, Żuków, Kirylików, Naumiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Taraniów, Koszołków, Dzięglów, Jaroszyńskich i Urbańskich.

 

Za Henryka, Zdzisława Markowskich, Irenę, Gustawa, Stefana Piórów, Markowskich, Badysiaków, Kąkolów, Gociów.

 

Za zmarłych z rodziny: Potykanowiczów: Józefa, Mariannę, Helenę, Zofię, Tadeusza, Sawickich: Szymona, Agnieszki, Stanisława, Czesława, Teresy; Boguszów: Franciszka, Celinę oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

Za Stanisławę i Stanisława Daniluk, z rodziny: Daniluków, Lachów, Franciszkę, z rodziny Stefaniuków i Oziorów.

 

Za Zofię, Franciszka i Stanisławę, Mariannę oraz za wszystkie dusze z rodziny: Marciniuków, Michalczuków, Stańczuków i Zarzyckich.

 

Za Jana, Stanisława, Monikę, Mariannę, Leona, Helenę, Janinę, Bronisławę, Józefa, Stanisława, Czesława, Janinę, Józefa, za wszystkich sąsiadów, z rodziny Tyszków i Samociuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Stańczuków, Maryniuków, Wasiluków, Zarzyckich, Miechowiczów, Pietruczuków, Żuków, Wielgórskich, Marczuków, Prokopiuków, Niedzielskich, Maksymiuków, za Helenę i Zofię, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Genowefę, Bolesława, Jana, z rodziny: Pietruczuków, Świądrów, Romaniuków i chrzestnych oraz za dusze w czyśćcu ciepiące.

 

Za Mariannę, Franciszka, Jacka, Szczepana, Stanisława, Eugenię, Stanisława; z rodziny: Leoniuków, Sosnowskich, Leończuków, Piekarczyków, Hodunów, Gereszów.

 

Za Konstantego, Genowef, Jana, Krzysztofa, Kazimierza, z rodziny: Dudków, Kruczków, Sawczuków, Miszkieniuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Huczek, Gierlińskich, Chrząszcz, Gumieniuk.

 

Za Lucynę, Irenę, Kazimierza.

 

Za zmarłych z rodziny: Doroszuków: Teofile, Stanisława, Stanisławę; za rodzinę Filipiuków: Helenę Wacława i Franciszka Wiśniewskiego.

 

Za zmarłych z rodziny: Stanisława, Anielę, Józefa Romaniuk, Jóźwik Stanisława, Wachowiec Adama.

 

Za zmarłych z rodziny: Panasiuków, Abramowiczów, Juszczuków, Burdów, Kanabusów oraz za zmarłych księży.

 

Za zmarłych z rodziny: Kuców, Pietroczuków, Wróblów, Matejuków, Doroszów.

 

Za zmarłych z rodziny: Ludwiszewskich, Polakowskich, Sęków, Gołaszewskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Doroszuków, Hańków, Kłamczyńskich, Daniluków, Pindralów, Glinów, Bieleckich.

 

Za zmarłych z rodziny: Kłubczuków, Tyszko, Tyszka, Pykaczów, Głowniów, Kinastowskich, Blewąskich, Wólczyńskich, Onopiuków, Sterniczuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Struków i Bagłajów.

 

Za zmarłych z rodziny: Trociuków, Chwedczuków, Kozłów, Ciuchaczów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodziny: Filipiuków, Sawczuków, Doroszuków, Marczuków, rodziców chrzestnych, kuzynów i krewnych z obojga stron.

 

Za zmarłych z rodziny: Krupów i Jakubiuków, za Bogdana, Kazimierza, Zbigniewa, rodziców z obojga stron.

 

Za zmarłych z rodziny: Czarneckich, Kościuków, Włosków, Sęków, Flisów, Łazowskich.

 

Za zmarłych z rodziny: Szyców, Artymiuków, Nowickich, Litwiniuków, Saków, Kuświków, Horbowiczów, Zbuckich, Szałuchów, Biegajłów.

 

Za Krzysztofa, Janusza, Czesława Szupiluk, z rodziny: Michaluków Sobockich, Gołosiów.

 

Za zmarłych z rodziny: Soldat, Foryt, Lewandowskich, Czemierowskich, Dacewiczów, Chwesiuków, Koszołków.

 

Za Jana Wielgusa, Elżbietę i Zdzisława Koziołów, z rodziny: Komarów, Remiszewskich, Wielgusów, Tymoszuków.

 

Za Jana, Jana, Stanisława, Ryszarda, Władysława, Marię, Stanisława, Adama.

 

Za Wincentyna, Michalinę, Adama, Krzysztofa, Jolantę.

 

Za zmarłych z rodziny: Bartniczuków: Genowefę, Piotra, Adama, z rodziny Czerewków: Olgę, Annę; z rodziny Piotrowskich: Mariana, Annę.

 

Za Genowefę i Ryszarda Skolimowskich; Ksawerę i Feliksa Przybrzej; Bronisławę i Feliksa Skolimowskich; Eugeniusza, Andrzeja i Ryszarda Sienkiewiczów.

 

Za Anielę, Jana, Aleksandra, Marianne, Piotra, Teofilę, Józefa.

 

Za Janinę, Kazimierza, Mariana, Zygmunta z rodzin: Andrusiuków, Kopańskich, Kozaków, Kąkolów, Matczuków, za zmarłych nauczycieli, ojców i braci paulinów.

 

Za zmarłych z rodziny: Konstanciuków, Janków, Gładzkich, Sawczuków, Stysiów, Michalskich, Adamowskich, Trociuków.

 

Za Wiktora i Irenę Niedźwiedzkich (rodziców), Krystynę Gadaj (siostrę), Kazimierza i Józefę Niedźwiedzkich (dziadków), Adama i Zofię Gregorczyków (dziadków).

 

Za zmarłych z rodziny: Dacewiczów, Hawryluków, Stefaniuków.

 

Za Jana, Rozalię, Józefa, Michała, Leokadię, Henryka, Helenę, Mariannę, Władysława, z rodziny: Wawryniuków, Omelaniuków, Jakubiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Matejuków, Nieścioruków, Firutow, Chrapkiewiczów, Michaluków, Orluków, Daniluków, Hromiuków, Panasiuków, Daszczuków, Tyszków, Romaniuków.

Za Sawczuk Henryka, Mariannę i Stanisława z rodziny Sawczuków; Helenę i Mieczysława z rodziny Karwowskich; Władysława i Tomasza z rodziny Siedlców.

 

Za zmarłych z rodziny: Matejuków, Piotrowskich, Dydyczów, Andrusiuków, Maciejuków, Słowików, Chwedczuków, Tyszków, Stefaniuków, Czelejów, Szewczuków, Samociuków.

 

Za Zygmunta, Jana, Józefa, Józefę, Tadeusza, Franciszka, J, Mieczysława z rodziny Kopczyńskich; Bronisława, Filipa, Mariannę, Mariannę, Irenę, Kazimierza z rodziny Horbowców.

 

Za zmarłych z rodziny: Bielniskich (?), Mikołajuków, Doroszuków, Chalimoniuków, Barnasiewiczów, Góreckich, Miszkieniuków.

 

Za Henryka i Marka, za zmarłych z rodziny: Bielińskich, Kozłów, Kimsów, Bazylczuków, Romaniuków, Laszuków.

 

Za Tadeusza, Jana, Helenę, Bronisławę, Leonarda, Henryka, Zygmunta, Tadeusza, Danutę, Barbarę, Aleksandra, Józefa, z rodziny: Domańskich, Pietruczuków, Giereszów, Kałanów.

 

Za Tadeusza Stasiuka, z rodziny Stasiuków, Zygów, Jaroszuków.

 

Za Jerzego, Franciszkę, Bronisława, Sabinę, Władysława, Marie, Jana, Paulinę, Pawła, z rodziny Wasilewskich, Panasiuków, Matejuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Saczuków, Karpińskich, Stasiuków, Celińskich i Demianiuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Nowickich, Mazurów, Majczynów, Miturów, Kalinów, Piszów.

 

Za Piotra, Jadwigę, Jana, Stefanię, Franciszka, z rodzin: Chraniuk, Biernackich, Niciporuk, Piałudzy, Radczuw.

 

Za zmarłych z rodziny: Maziejuków, Żylików, Michalczuków, Pawłowskich, Kazimierę, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za zmarłych z rodziny: Stasiuków, Chalimoniuków, Szarubków, Tyszków, Kaspruków, Gwiżdżów.

 

Za zmarłych z rodziny: Łukasiewiczów, Panasiuków, Tomczuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Puziów, Nowaków, Szostków, Iwanowskich, Niedzielskich, Mazuruk.

 

Za Jarzęcką Jadwigę i Tomasza, Efimow Andrzeja i Gruszka Antoniego.

 

Za zmarłych z rodziny: Łuciuków, Oleszczuków, Łochinów, Fedoruków.

 

Za zmarłych z rodziny: Sobkiewiczów, Chalimoniuków, Olesiejuków, Tarasiuków, Litwiniuków, Panasiuków, Burdów, Jankowskich, Janików, Miechowiczów, Michniewiczów.

 

Za Krzysztofa, wszystkich z rodziny: Doroszuków, Sawczuków, sąsiadów, krewnych, zmarłych kolegów.

 

Za zmarłych z rodziny: Dzialuków, Prokopiuków, Lewczuków, Saczuków, Samociuków, Kowalewskich, Chomiuków, Kingę Nowicką, Anię Struk, Barbarę Stańczuk, Tadeusza Nazaruka.

 

Za Helenę, Stanisława, Walerię, Romualda, Marię, Kazimierza, Ryszarda, Stefanię, Władysławę, Wacława, Aleksandrę, Bronisława, Józefa, z rodziny: Adamowskich, Sawczuków, Trukawków, Fedorowiczów, Potykanowiczów, Maliszewskich, Ceników, za dusze, które najbardziej potrzebują pomocy.

 

Za zmarłych z rodziny: Pałuchów, Piwowarczyków, Oborów, Karwatów, Macieja, Leokadię, Edwarda, Mariannę, Karola, Władysława, Mariannę, Edwarda, Zygmunta, Mieczysława.

 

Za Stanisława, Sabinę, Stanisława, z rodziny Zbuckich, Tchórzewskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Antoniego, Stanisławę, Mariana, Rozalię, Jana, Kazimierza, Annę, Zygmunta, Mariannę, Janinę, Anne, Józefa, Feliksa Korniluków, Andrysiuków, Zawadińskich (?)

 

Za Jana, Tomasza, Antoniego, Stanisławę, Mariana, Feliksa, Annę, Józefa Andrusiuków, Korniluków, Zawadinskich (?)

 

Za zmarłych z rodziny: Życzewskich, Kwaśniewskich, Włosków, Adamiuków, Siarkowskich, Walczyków, Biegajło, Borowskich, Stasiuków, Miturów, Tyszków, Jadwigę Kulicką.

 

Za Mariannę i Kazimierza Konkolów; Mariannę, Stanisława, Jana Panasiuków; Jana, Janinę Badysiaków; Michała, Aleksandrę Komarowskich, ojców i braci paulinów, siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa.

 

Za Paulinę, Józefa, Bolesławę, Aleksandra, z rodziny: Mielnickich, Szymulów, Jańczuków, Stańczuków, Korniejów, za rodziców chrzestnych oraz ojców i braci paulinów.

 

Za Jana, Ryszarda, Jadwigę, Mieczysława, Eugenię, Bolesława, Jadwigę, Ksawerego, Annę, Władysława, Henryka, Tadeusza, z rodziny: Łucyków, Karpińskich, Milczarków, Korniluków i Kowaluków.

 

Za Apolonię, Władysława, Wacława, Marię, Bronisławę, Mikołaja, Antoniego, z rodziny: Kaliniuków, Filipiuków, Koszałków, Sawczuków, Hawryluków.

 

Za Jadwigę, Stanisława, Mariannę, Ludwika, Ewe, Stefana, Eugenię, Jana, Władysławę, Władysława, Albinę i Feliksa, Stanisławę, Janusza, Krzysztofa, z rodziny: Romaniuków, Szpurów, Kosniskich (?)

 

Za Danutę, Edwarda, Franciszka, Franciszkę, Jana, z rodziny Biegajło; Józefa, Bronisława, Aleksandrę, z rodziny Mikołajczuk; Janinę Łukijańczuk, z rodziny Orluków, Maciejewiczów, Kazimierę Borowską.

 

Za Lucjana, Wiktorię, z rodziny Suchockich, Kozłowskich, Józefa, Tymoteuszę, z rodziny Lukasiewiczów, Tomczuków, Mariana Husińskiego, Henryka Sitkowskiego, Mariana Chojeckiego, poległych w obronie Ojczyzny, ojców i braci paulinów, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Józefa, Aleksandra, Bronisława Mikołajczuk, Stanisława, Genowefę Miechowicz; z rodziny: Kołodziejów, Biegajłów, Laszuków, Baczkurów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Jana, Stanisławę, Hieronima Daniluk; Jakuba, Adelę, Edwarda, Jana Ignaciuk; za rodzinę Kwiatkowskich, Karwackich, Kondraciuków, Adamiuków, Bartniczuków, Kulińskich, Prażmowskich, Ulmanów, Niedzielskich i Lidię Prokopiuk.

 

Za Stanisławę, Józefa, Tereskę, Ignacego, Sławomira, Karola, Antoninę, Stanisława, za rodzinę: Struków, za Walentego, Martę, Joannę, Aleksandra, Józefa, Janusza, za rodzinę Zawadzkich, za Stanisława, Szczepana, Antoninę Doroszuk, za ks. Czesława Szymańskiego.

 

Za Antoniego Doroszuka, Sylwestra i Julie Doroszuków; Władysława i Mariannę Szyc; Aleksandra, Mariannę i Stanisławę Jaszczuk; za Stanisława i Tadeusza Doroszuk.

 

Za Antoniego, Hipolita, Helenę, Walentynę, Paulinę, Franciszka, Teklę, Bolesława, Stanisława, Antoniego, Mariannę, Julia, Mieczysława, Józefa, Jana, Anastazję, Jana, Zygmunta, Marię, Jana, Zofię, Józefa, Janusza, Zygmunta, z rodziny Położyńskich, Papińskich, Kuszneruków, Skwierczyńskich, Krasuckich, Matuszczaków, Swórskich.

 

Za Józefa Szyć, Mariannę i Władysława, Kazimierza, Katarzynę, Szymona i Jana z rodziny Pociopów, Alfredę Stańczuk, Elżbietę i Jana Gociów, z rodziny: Szyców, Pociopów, Janczuków, Stańczuków.

 

Za zmarłych z rodziny: Pietruczuków, Kozłów, Piszczów, Hodunów, Doroszuków, Tychmanowiczów, Nowosielskich.

Za zmarłych z rodziny: Stańczuków, Hawryluków, Zarzyckich, Piotrowskich, Czyżyków, Tyszków, Kałużnych, Stasiuków, Sawczuków, Prokopiuków, chrzestnych, sąsiadów, braci i ojców paulinów którzy pracowali w Leśnej, za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Henryka, Zofię, Martynę, Zofię z rodziny Rafalskich, Stanisława, Katarzynę, Pelagię z rodzina Pietruczuk, Jadwigę, Stanisława, Monikę z rodziną Rewesur, z rodziny Śnierzków z Wilna, Janusza.

 

Za Stanisława, Stanisława, Artura z rodziny Koladów, Latków, Sosnowskich, Jankowców, Sawczuków, za ojców paulinów i braci zakonnych, za Ojca św. Jana Pawła II, z rodziny Grybulinów.

 

Za Mariannę i Arkadiusza Celmer oraz z rodziny: Sawtyruków, Romaniuków, Rumowskich, Śmieciuchów, Kalinków, Hryciuków, za ojców i braci pracujących w naszej parafii.

 

Za Mariana, Kazimierza, Franciszka, Sewerynę, z rodziny: Jaskólskich, Kowaluków, Michalczuków, ojców i braci paulinów.

 

Za Józefa, Anielę, Adama, Józefa, Annę, Władysława, Aleksandrę, Franciszka, Bronisława, Mariannę, Jana, Henryka, Urszulę, Katarzynę, Adama, Zofię, Kazimierza, Aleksandra, Janinę, z rodziny: Romaniuków, Tyszków, Naumiuków, Halmoniuków (?)

 

Za Józefa, Jacka, Feliksę, Franciszka, z rodzin: Jastrzębskich, Żylików, Cabajów, Kucharskich, Marchewy, Plechy, Korniluków, Stąporowskich, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za zmarłych z rodzin: Nitychoruków, Hryciuków, Sawczuków: Stanisławę, Władysława, Bronisławę, Annę, Walentego, Elżbietę, Krzysztofa, Jana, Jarosława, Władysławę, Stefana, Helenę, Stanisława, Teresę, Bronisławę, Bolesławę, Franciszka, Tadeusza, Stefanię, Antoniego, Pawła, Czesława, Eugenię, Jolantę, Wiesława.

 

 

 

Za Stefanię, Feliksa Jaskólskich; Reginę, Władysława Dobruk, za Skórskich, Jaskólskich, Dobruków; Janinę Kucharską, Reginę Czyrak, Pietruczków, Sawczuków, Chudzików, Jana Piotrowskiego, Ryszarda Hryciuka, Włodka Beredę, Halinę Szymanowicz.

 

Za zmarłych z rodziny: Korniejów, Jańczuków, Mielnickich, Orluków, Nieprzeckich, Szymulów, Szwedów, Peszuków. Za zmarłego Stanisława, Szczepana, Ryszarda. Ojców i braci Paulinów, dusze w czyśćcu cierpiące, poległych za Ojczyznę i pod Smoleńskiem oraz siostry z Kółka Różańcowego p.w. św. Anny z Bordziłówki Starej.

 

Za Tadeusza, Antoniego Gadzickich, Jerzego Pykacza, zmarłych z rodziny: Gadzickich, Podgórskich, Pastuszaków, Łyżyckich, Pykaczów, Kałabunów, Pietruczuków, Szyców, Zofię Harasimiuk.

 

Za zmarłych z rodziny: Adamowskich, Ceniuków, Sawczuków, Trukawkich; Helenę, Stanisława, Romualda, Aleksandrę, Wacława, Bronisława, Antoniego, Mariannę, Paulinę, Stefanię, Kazimierza, Marka, Ryszarda, Józefa, Walerię, Barbarę, Janusza, za ojców Paulinów.

 

Za zmarłych z rodziny: Kamińskich, Kaliszewskich, Giezów, Olszynów, Gasiuków, Horbowiczów, Mariana, Stanisława, Zofię, Juliannę, Bronisława, Walentego, Mariannę, Edwarda, Stanisława, Krzysztofa, Jadwigę, Krzysztofa.

 

Za zmarłych z rodziny: Szymulów, Mielnickich, Piotrowskich, Demianiuków, Jańczuków, Stańczuków, Bobińskich, Waszczuków, ofiary wojen i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Za Annę, Feliksę, Stanisława, Kazimierza, z rodziny Pietruczuków i Grzesiuków. Za Andrzeja, Mieczysława, Jana, Józefę i Stanisława, z rodziny Kałanów, Ulitów i Domańskich.

 

Za Stanisława, Mariannę, Leszka Sieczkowskich, Józefa i Reginę Kimsa; z rodziny: Baryluków i Wrzesińskich

 

Za Franciszka, Stanisławę, Aleksandra, Juliannę, Kazimierza, Klemensa, Sabinę, Krzysztofa, Józefa; z rodziny: Zielantów, Cichoszów, Szwedów, Pieczyńskich, Sosnowskich, Warpasów, Fijałków, Zielińskich, Paluszkiewiczów, Kulików, Stasiuków, Rafalskich, Tyszków, Mielnickich, kapłanów: Paulinów, księży, biskupów, w czyśćcu cierpiące dusze; za siostry z kółka Różańcowego św. Anny z Bordziłówki Starej.

 

Za Marka Kacika, Aleksandra, Aleksandrę, Agnieszkę, Jana, Piotra Domaszewskich; Kamilę, Stanisława Ciołków, Stefana, Ryszarda Garbacik, Zofię, Jana, Jerzego Kacika, Tadeusza Pietruczuka, ojców i braci paulinów, za dusze w czyśćcu cierpiące. 


« powrót
1782326 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms