21 maja 2017 roku

 

LEŚNA PODLASKA

 

XXIII PODLASKI FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ

 

 

 

Założenia programowe:

1. Organizatorzy Festiwalu:

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej;

Sanktuarium M B Leśniańskiej i Klasztor O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej;

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

2. Celem Festiwalu jest prezentacja znanych i nowych pieśni liturgicznych i pielgrzymkowych poświęconych Matce Bożej.

3. Festiwal odbędzie się 20 maja 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

4. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry (maksymalnie 20 osób), nie więcej niż 2 wykonawców z instytucji.

5. Solistom i zespołom może towarzyszyć półplayback.

6. Festiwal ma charakter konkursowy. Wykonawcy prezentują dwa utwory (organizatorzy zastrzegają sobie wykonanie jednego utworu w przypadku dużej ilości zgłoszonych wykonawców), o których mowa w punkcie drugim założeń.

7. Komisja artystyczna oceniać będzie:

- dobór repertuaru,

- interpretację ,

- walory głosowe,

- dykcję,

- ogólne wrażenie artystyczne.

8. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ( pieniężne lub rzeczowe) w kategorii:

− soliści,

− chóry,

− zespoły wokalne.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kategorii

10. Wraz z kartami zgłoszeń prosimy o podanie adresu, numeru telefonu kontaktowego i adres e-mail.

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i ubezpieczeniem na czas Festiwalu pokrywają uczestnicy lub instytucje patronujące.

2. Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeń prosimy o podanie liczby osób korzystających z posiłku.

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia br na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Bialska 30

21-542 Leśna Podlaska

lub drogą mailową na adres gok@lesnapodlaska.pl

4. Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl (zakładka Gminny Ośrodek Kultury).

5. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą (potrzeby prosimy określić w karcie zgłoszenia).

6. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela Sekretariat Festiwalu

tel. (083) 345 0 745

lub (083) 345 07 46

 

 

FESTIWAL PIEŚNI MARYJNEJ 


KARTA ZGŁOSZENIA 


1. Imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu 
…………………………...………………………………………………… 
2. Adres i telefon……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
3. Kategoria: zespół wokalny, wokalno- instrumentalny, solista 
………………………………………………………………………………… 
4. Imię i nazwisko instruktora, tel. 
………………………………………………………………………………… 
5. Tytuły utworów Autor tekstu i muzyki 
 sł……………………………………. 
 muz…………………………………. 
 sł. ………………………………….. 
 mu. …………………………………. 
6. Krótka informacja o zespole (liczba osób, wiek, osiągnięcia) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. Potrzeby techniczne……………………………………………………….. 
- instrumentarium…………………………………………………….. 
- akompaniament……………………………………………………... 
8. Ogólna liczba osób korzystających z obiadu ……………………………... 
 (członkowie zespołu i opiekunowie) 
 
 
                                                              
Podpis kierownika zespołu                                   Pieczęć i podpis instytucji patronujące

 

1782274 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms